Uppdatering Februari 2022

Denna release innehåller få synliga förändringar. Fokus för releasen är avtalshantering samt generella stabilitetsförbättringar och kundspecifika funktioner.

 

Förbättrad avtalshantering

Avtalshanteringen har förbättrats och i menyn finns nu ett menyval “Avtal” som visar upp avtal och alla inställningar som rör avtal.

För respektive avtal finns möjlighet att lägga till vilken typ av tidbank, vilka OB-regler och vilka regler för arbetstidskontroll som ska gälla.

#11959 – Konfigurering krävs


Rastrapportering

Tidrapporter visar numera passets planerade rast istället för 0. Om 0 minuter rast ska rapporteras klickar man nu på minustecknet eller skriver in 0 istället för att klicka på en soptunna som tidigare.

När man klickar på minustecket eller sparar värdet “0” visas “(Inga raster)”.

Via uppdateringspilen kan passets planerade rast tas tillbaka och via plustecknet kan en ny rast läggas till.

#11975 – Ingen konfigurering krävs


Förbättrad OB-hantering

Hanteringen av OB-regler för lön och fakturering har förbättrats.

#11960 – Konfigurering krävs

Release Notes