Analys och uppföljning

Staplar och diagram i all ära, men vad säger siffrorna egentligen?
Tack vare många års erfarenhet av schemaläggning och bemanning kan vi lyfta fram statistik och uppföljning som hjälper dig förstå din verksamhet på djupet. Läs mer om några funktioner inom analys och uppföljning här.

Bemanningsgraf

SwedeTimes bemanningsgraf visar bokade och obokade pass i förhållande till tillgängliga medarbetare. För kunder med korta uppdrag används grafen för att se hur väl tillgängligheten matchar behovet.

Där medarbetarna går på längre uppdrag används grafen för att ha koll på när medarbetarna åter blir tillgängliga och det är dags att hitta nya uppdrag.

statistik

Visualisera i stapeldiagram

Alla numeriska värden i rapporterna går att stapla. Jämför bemanningsbehovet mellan flera olika avdelningar eller levererat i förhållande till avtalad leverans.

Med hjälp av SwedeTimes rapportfunktioner kan intressanta mätvärden plockas fram och analyseras.

Ekonomisk rapportering

Uträkning av intäkter och kostnader kan tas fram för varje pass. Varje pass bör tillhöra en förutbestämd organisationsstruktur, som i och för sig löpande kan struktureras om. Därmed kan summeringar av dessa belopp ske och täckningsbidrag redovisas för utvalda organisationsenheter.

Statistik

Grunddata för egen och sporadisk statistik kan via csv-filer (t.ex. för Excel) alltid tas fram för valfria perioder. För återkommande statistik kan statistikrapporter skapas som sedan kan användas löpande.

Notifiering vid bokning eller avbokning

Funktioner

Bemanning

SwedeTimes bemanningssystem underlättar och effektiviserar er bemanning utifrån era behov. Vi vet att bemanningsbehovet ser olika ut för olika kunder...

Schemaläggning

Schemaläggning av ordinarie personal ska gå smidigt, vara enkelt och rättvist. Det är en av grunderna för ett positivt arbetsklimat...

Kommunikation

SMS är en prioriterad kanal vilket gör det oslagbart att få tag i rätt personer snabbt. Det är dock inte bara själva inbokningen som ska kommuniceras...

Tidrapportering

Något man gör varje dag får inte vara krångligt. I SwedeTime Tidrapportering finns alla tider inlagda från början, medarbetarna behöver bara godkänna...

Integration

Vi gillar integration. Vi tror på idén att alla ska göra det de är bäst på. Vi är bäst på schemaläggning och bemanning och integrerar därför gärna...

Analys och uppföljning

Staplar och diagram i all ära, men vad säger siffrorna egentligen? Tack vare många års erfarenhet av schemaläggning och bemanning kan vi lyfta...