Integration

Vi gillar integration. Vi tror på idén att alla ska göra det de är bäst på.
Vi är bäst på schemaläggning och bemanning och integrerar därför gärna med företag som är bäst på löner och fakturering. Nya integrationspartners tillkommer löpande. All data i SwedeTime ska gå att importera eller exportera, beroende på kundens behov.

Integration på flera sätt

De flesta moderna lönesystem och faktureringssystem stödjer integration eller filöverföring. Det finns flera sätt att integrera till SwedeTime.

  • SwedeTime kopplas mot andra systems API. Konfigurera vilken data som ska hämtas eller skrivas in i andra system och hur ofta.
  • Externa system kopplar sig mot SwedeTimes API. SwedeTime har ett färdigt öppet API (REST) som både kan returnera data och skriva in/uppdatera data.
  • Manuell filöverföring. Det finns möjlighet att via filer importera och exportera data i systemet. Detta rekommenderas bara om data inte behöver uppdateras speciellt ofta, t.ex. en gång i månaden.

Exportera eller importera till Excel

Alla fält och beräkningar som finns tillgängliga i systemet kan exporteras ut som kolumner till csv för vidare bearbetning.

Exportfunktionen stödjer export till Excel för Windows och Numbers för Mac.

Funktioner

Schemaläggning

Schemaläggning av ordinarie personal ska gå smidigt, vara enkelt och rättvist. Det är en av grunderna för ett positivt arbetsklimat...

Bemanning

SwedeTimes bemanningssystem underlättar och effektiviserar er bemanning utifrån era behov. Vi vet att bemanningsbehovet ser olika ut för olika kunder...

Kommunikation

SMS är en prioriterad kanal vilket gör det oslagbart att få tag i rätt personer snabbt. Det är dock inte bara själva inbokningen som ska kommuniceras...

Tidrapportering

Något man gör varje dag får inte vara krångligt. I SwedeTime Tidrapportering finns alla tider inlagda från början, medarbetarna behöver bara godkänna...

Integration

Vi gillar integration. Vi tror på idén att alla ska göra det de är bäst på. Vi är bäst på schemaläggning och bemanning och integrerar därför gärna...

Analys och uppföljning

Staplar och diagram i all ära, men vad säger siffrorna egentligen? Tack vare många års erfarenhet av schemaläggning och bemanning kan vi lyfta...