Schemaläggningsprogram för effektiv schemaläggning

Schemaläggning av personal ska gå smidigt, vara enkelt och rättvist. Det är en av grunderna för ett positivt arbetsklimat. Men hur välarbetat ett schema än är blir det alltid förändringar. SwedeTime ger dig verktygen för optimal resursplanering och schemaläggning av såväl ordinarie personal som vikarier och ersättare.

Schemalägg rätt personal

En medarbetare ska inte gå att boka in på pass den inte är behörig till eller har rätt kompetens för. Alla funktioner och menyer i systemet kan aktiveras/synliggöras utifrån behörigheter för att få en effektivare schemaläggning av personal.

Likaså kan vissa fält vara dolda, läsbara eller ändringsbara. En medarbetare kan ha rätt att boka in sig själv på vissa typer av pass, medan en annan bara kan bli inbokad via SMS-förfrågan.

mobil

Översikt av schema

Välj att se schemat per dag, vecka, månad eller valfritt intervall med alla medarbetares bokningar. Bokad tid och tillgänglighet summeras automatiskt utifrån valt intervall. Olika färger signalerar bokningsläget, på så vis syns vakanser tydligt vid schemaläggningen.

Du kan även boka genom att dra och släppa arbetspass. Schemat kan visa alla avdelningar eller filtreras till eget urval av avdelningar avdelning i taget, detta filter kan sparas för snabb åtkomst i framtiden. Medarbetare som loggar in i systemet kan begränsas till att enbart se sin egen schemarad med egna bokningar eller tillåtas även se sina kollegors schema.

Schemalägg smart

  • Skapa scheman och pass i planerings- eller publiceringsläge
  • Schemalägg längre perioder snabbt och enkelt med schemamallar, kopiering av veckor eller serie-pass
  • Välj om eller när medarbetare ska få tillgång till pass samt möjlighet att boka in sig själva
  • Ge medarbetare möjlighet byta pass med varandra
  • Låt medarbetare markera när de kan eller inte kan jobba
  • Ta hänsyn till önskemål, tillgänglighet och kompetens för en optimal resursplanering
  • Registrera frånvaro precis lika enkelt som vanliga arbetspass.
  • Systemet stödjer alla förutbestämda typer av ledigheter så som tjänstledighet, föräldraledighet och semester
  • Ge dina kunder möjlighet att själva lägga in uppdrag som de vill få bemannade. Vid nära samarbeten kan även inbokning av personal överlåtas till kunden

Jour och beredskap

Ersättningar för jour räknas ut automatiskt. På så vis blir lön och fakturering rätt från början utan handpåläggning. Du kan också tydligt synliggöra dina jourpass med speciella färgmarkeringar i schemat.

Hantera många
pass samtidigt

I en passlista presenteras pass som matchar en viss sökning och intervall. Via passlistan kan du uppdatera flera pass samtidigt, boka på eller boka av medarbetare.

Enkel kundportal för beställningar

En kundportal direkt in i SwedeTime öppnar för möjligheten att kunden själv lägger upp de pass den vill ha personal till. För de som jobbar nära sina kunder kan till och med inbokning av personal överlåtas direkt till kunden. Självklart är bara de medarbetare allokerade till uppdraget och med rätt kompetens tillgängliga för bokning.

Mobilanpassad och tillgänglig

Medarbetarna loggar oftast in i SwedeTime via sina mobiler. Vårt schemaläggningsprogram anpassar sig till den mobila enheten vilket gör att det går snabbt att hitta den information man söker.

Se schemat, uppdatera sin tillgänglighet eller tidrapportera är de vanligaste funktionerna för medarbetaren. Att medarbetaren direkt har tillgång till sin personliga data och enkelt kan hålla den uppdaterad gör att HR alltid kan förlita sig på korrekta uppgifter vid till exempel lönekörning.

Seriepass - Boka samma person flera dagar i rad

Ofta vill man ha en och samma person som jobbar flera pass i rad. Det går att skapa en serie av flera pass som hänger ihop. När någon bokas in på passet fås frågan om man ska bokas för bara ett pass, alla efterföljande eller för hela serien. Alla ändringar som görs därefter kan påverka hela serien.

Funktioner

Schemaläggning

Schemaläggning av ordinarie personal ska gå smidigt, vara enkelt och rättvist. Det är en av grunderna för ett positivt arbetsklimat...

Bemanning

SwedeTimes bemanningssystem underlättar och effektiviserar er bemanning utifrån era behov. Vi vet att bemanningsbehovet ser olika ut för olika kunder...

Kommunikation

SMS är en prioriterad kanal vilket gör det oslagbart att få tag i rätt personer snabbt. Det är dock inte bara själva inbokningen som ska kommuniceras...

Tidrapportering

Något man gör varje dag får inte vara krångligt. I SwedeTime Tidrapportering finns alla tider inlagda från början, medarbetarna behöver bara godkänna...

Integration

Vi gillar integration. Vi tror på idén att alla ska göra det de är bäst på. Vi är bäst på schemaläggning och bemanning och integrerar därför gärna...

Analys och uppföljning

Staplar och diagram i all ära, men vad säger siffrorna egentligen? Tack vare många års erfarenhet av schemaläggning och bemanning kan vi lyfta...