Vikariehantering

Att boka ersättare och vikarier ska gå snabbt. Att veta vem som är tillgänglig och som har de kompetenser som krävs är av största vikt. Med SwedeTimes verktyg för bemanningsplanering och schemaläggning av vikarier får du full kontroll och bemannar passen på nolltid.

Viktiga funktioner för Vikariehantering

Effektiv bemanning med SMS-förfrågan

Boka ersättare på nolltid! Skicka SMS-förfrågan till flera vikarier, den första som svarar ja blir automatiskt inbokad och får en bekräftelse på detta. Om passet har fler platser fylls det på tills alla platser är tillsatta. Därefter får övriga intresserade vikarier SMS om att passet är fullt.

Rätt kompetens på rätt plats

SwedeTime har flera verktyg för att säkerställa att det är rätt person som bokas upp på uppdragen. Första kriteriet är att vikarien bara är behörig på vissa uppdrag. Därefter kan man välja att titta på kompetenskrav, tillgänglighet, prioritet eller bokning efter hur många poäng en vikarie har.

Skapa kontinuitet med seriebokning

Vill du ha samma vikarie flera dagar i rad? Skapa serier med pass som hänger ihop för enkel inbokning av en och samma vikarie. Vikarien kan bara acceptera hela serier medan administratören har rätt att boka in vikarien på del av serien.

Tidbank

Få koll på hur mycket en vikarie bokas under bestämt intervall. Har du poolanställda på 6 veckors intervaller? Det går jättebra att kombinera deras tidbanker med timanställdas som du vill följa upp månadsvis. Med tidbanken får du kontroll och undviker onödig övertidsersättning.

Kunder inom Vikariehantering