Gagnef

Gagnef kommun använder SwedeTime för bokning av vikarier inom socialförvaltningen samt skola och förskola.

Avtalet med Gagnef kommun avser SwedeTime Bemanningssystem inom socialförvaltningen samt skola och förskola i Gagnefs kommun. Avtalet löper i fem år med rätt till förlängning i ytterligare totalt sex år.

– Vi behövde förenkla och förbättra vissa processer. Jag visste även vilka tidsbesparingar vi skulle kunna göra med ett modernare system för bemanning och schemaplanering. SwedeTime vann upphandlingen då de uppfyllde våra krav och mer därtill. Vi ser fram emot ett gott samarbete under avtalsperioden, berättar Anna Mångs, enhetschef för Bemanningscentrum i en intervju.

Gagnef är en kommun i Dalarnas län med cirka 10 000 invånare. Här slingrar sig älvarna igenom och förbi gamla kulturlandskap som åkrar, skogar, fäbodar och faluröda byar. Kommunen är känd för sitt fiske, mysiga caféer och ett rikt kulturliv, som bland annat innefattar den årliga midsommarfesten i Dala-Floda.

Några av våra kunder