Nordea

Nordea använder SwedeTime för bemanning av sin kundtjänst för Fraud och WT. De kopierar ett schema från en period till en annan. Schemat är rullande på 6 veckor vilket ger en rättvis fördelning av passen. Därefter har de anställda möjlighet att byta pass med varandra.

Några av våra kunder