Cramo

Cramoskolan arrangerar utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet över hela landet. Deras kunder finns framför allt inom byggsektorn, men även i branscher som fastighetsskötsel och reklam. För resurs- och schemaplanering använder de SwedeTime.

Cramoskolan arrangerar utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet över hela landet. Deras kunder finns framför allt inom byggsektorn, men även i branscher som fastighetsskötsel och reklam. För resurs- och schemaplanering använder de SwedeTime.

Kristina Stern är utbildningskoordinator och innesäljare på företaget. Tillsammans med en kollega ansvarar hon för administrativa uppgifter, som schemaläggning och bemanning. Arbetet kräver bland annat att Kristina snabbt kan hantera kundförfrågningar, men hon behöver också enkla vägar att kommunicera med instruktörerna som håller i Cramoskolans säkerhetskurser. Till detta använder hon SwedeTimes bemanningssystem.

– Cramo har ett rikstäckande nätverk med cirka 100 depåer. Vid ungefär 40 av dem ger vi regelbundna utbildningar i säkerhet. Då behöver jag som utbildningskoordinator snabbt få en överblick över planeringen och vilka instruktörer som finns tillgängliga för bokning på respektive ort. SwedeTime gör det möjligt. Deras bemanningssystem är ett ovärderligt verktyg för Cramoskolans verksamhet.

Kristina berättar att hon nu betydligt snabbare kan se hur planeringen ser ut flera månader i förväg.

– Vi har fått ett mycket effektivare arbetsflöde än förut. En stor fördel är att vi snabbt kan återkoppla vid akutförfrågningar från våra kunder, och det kan faktiskt ha bidragit till att öka vår försäljning. Men samtidigt underlättar systemet även vardagen för våra instruktörer, som ser hur de ska jobba direkt i sin kalender i mobilen och kan få sms-besked om bokningar. SwedeTimes system är med andra ord mycket tidsbesparande. Dessutom är det säkert, eftersom det är webbaserat – och vi på Cramoskolan värderar ju säkerhet högt.

SwedeTime är lyhörda och möter snabbt våra behov och önskemål. Deras system har förbättrat vardagen för både mig och Cramos instruktörer – det är fantastiskt effektivt.

– Kristina Stern, Cramo

 

Tre tips från Kristina på hur du får med dig personalen vid digitalisering

  • Se till att alla medarbetare på den berörda avdelningen är delaktiga i processen.
  • Förklara hur du tänker dig att arbetet ska fungera under och efter digitaliseringen.
  • Låt var och en få tillgång till systemet efter behörighet

Några av våra kunder