Krstina och P-O på Sympati sitter vid ett tillgänglighetsanpassat systemstöd

Sympati AB väljer SwedeTime

Sympati AB erbjuder boendestöd och ledsagarservice enligt SoL och LSS i Stockholmsregionen. Per-Olof Andersson har varit med som samordnare sedan avdelningen startades upp för två år sedan. Att han själv har en grav synskada och hörselnedsättning har inte varit något hinder, tvärtom! Det enda som krävdes var förtroende och rätt typ av systemstöd.

På Sympati AB arbetar Per-Olof Andersson som samordnare för avdelningen ledsagarservice. Han har varit med sedan avdelningen startade för två år sedan – då hade han precis lämnat en tio år lång tjänst på ett annat företag i branschen. Per-Olof har en medfödd synskada som med åren har lett till att han idag är gravt synskadad. Det är dock inget som hindrar hans arbete, idag är avdelningen etablerad med cirka 40 timanställda ledsagare och 80 brukare som Per-Olof och hans kollega Kristina Schultz hanterar med hjälp av SwedeTime WFM.

– Jag kontaktade Sympati AB efter att jag blivit uppsagd och berättade vad jag kunde bidra med inom ledsagning. Ledningen tyckte det lät bra och gav mig förtroendet att starta upp avdelningen. Så snart jag blev anställd kontaktade jag min tidigare kollega Kristina som nu jobbar som ledsagare och administratör på halvtid på Sympati AB, berättar Per-Olof.

Han förtydligar också hur viktigt det är med goda relationer inom branschen.

– Jag visste sedan tidigare hur det gick till mellan kontor och brukare, och att den personliga kontakten är avgörande. Dessutom är jag själv synskadad vilket ger ett ökat förtroende hos brukarna, jag vet hur ledsagningen ska gå till och vilka ledsagare som passar för uppdragen.

Val av systemstöd

För Per-Olof var det viktigt att få vara delaktig i valet av systemstöd för den nya avdelningen. Systemstödet skulle inte bara kunna hantera bokning av ledsagare till olika passtyper, systemet behövde även fungera med de hjälpmedel för synskadade som finns att tillgå, det var något som Per-Olof hade fått erfara på sin tidigare arbetsplats.

– Det var på min tidigare arbetsplats som vi insåg behovet av ett tillgänglighetsanpassat systemstöd för bemanning. Flera inblandade systemleverantörer och programmerare påstod att de kunde lösa det, men det var helt otroliga summor då det innebar att bygga ett nytt system. Då var det någon på företaget som hittade Internetplatsen (SwedeTimes tidigare system) och på den vägen är det. Med några tillämpningar så fungerade mina hjälpmedel i Internetplatsens system, berättar Per-Olof.

Per-Olof fick fullt förtroende från ledningen på Sympati AB att välja ett systemstöd för avdelningens behov. Eftersom han kände till SwedeTime genom Internetplatsen blev valet enkelt.

”Andra schemaplaneringsverktyg som varit alternativ
har inte alls fungerat ihop med mina hjälpmedel.”

– P-O Andersson, Sympati AB

– Efter att vi implementerat SwedeTime WFM kontaktade jag David på hjälpmedelsföretaget Insyn AB. Han är en otroligt duktig tekniker och har själv en synnedsättning. Han identifierade vad som behövde göras för att få mina hjälpmedel att fungera med SwedeTime WFM så han ringde upp Ida på Swedetime som direkt förstod vilka justeringar som behövde göras för att tillgängliggöra systemet.

SwedeTime – ett tillgänglighetsanpassat systemstöd

Per-Olof är van att använda olika hjälpmedel baserat på vad som ska göras. I SwedeTime navigerar han med hjälp av tab, piltangenter och kortkommandon på ett vanligt tangentbord, tillsammans med direktlänkar som snabbt tar honom till rätt sida i systemet. En talsyntes läser upp texten där markören befinner sig så att han vet att han är på rätt plats och vad som är inmatat i fältet.
Det som Per-Olof identifierat som den mest tidsbesparande funktionen i SwedeTime är integrationen mot Fortnox.

– Tidigare behövde jag sammanställa allt arbete i word-dokument och skicka listor till ekonomiavdelningen. Nu grundar sig lönen på vad som finns inrapporterat i systemet. Det sparar mig otroligt mycket tid, och betydligt mindre risk för fel som kan uppstå vid manuella inrapporteringar.

Ökat välmående

Idag har Sympati nära 40 timanställda ledsagare som tillsammans hjälper brukare att komma ut på kultur och fritidsaktiviteter, såsom shopping, träning, konserter, museibesök med mera. Även ledsagning till vårdinrättningar kan förekomma. Totalt bemannar Per-Olof och Kristina cirka 1000 timmar i månaden. Timmar som blir till viktiga stunder för ökad livskvalitet och välmående hos brukarna.

 

Vill du veta mer om tillgänglighetsanpassningar utifrån särskilda behov? Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna med SwedeTime!

 

Relaterade nyheter