Kundtjänst & Callcenter

Att bemanna support och kundtjänst kan ibland vara knepigt då det finns tydliga arbetstoppar som inte kan bemannas med vanlig 8-17 bemanning. SwedeTime ger dig rätt verktyg för bemanningsplanering av arbetspass i förhållande till arbetsbelastningen.

Viktiga funktioner för Kundtjänst & Callcenter

Integration till kontaktcenterlösning

Om du har en kontaktcenterlösning idag som saknar bemanningsplanering är SwedeTime lösningen för dig! Vi har ett öppet API och kan integrera med de flesta kommunikationsplattformar. Antal inkommande samtal och deras hanteringstid påverkar i allra högsta grad din bemanningsplanering.

Enkel utrullning av schema

Schemaläggning av personal ska gå smidigt, vara enkelt och rättvist. Det är en grund för ett positivt arbetsklimat. Men hur välarbetat ett schema än är blir det alltid förändringar. Vi ger dig verktygen för optimal bemanningsplanering och schemaläggning av såväl ordinarie personal som vikarier och ersättare.

Automatisk bemanning

Vår bokningsrobot SweBot bemannar automatiskt arbetspassen åt dig. Välj om bokningsroboten ska hantera alla pass eller bara en delmängd. SweBot blir aldrig trött. Aktivera hen när du går hem för dagen, om någon sjukanmäler sig så har SweBot kallat in en ersättare när du är tillbaka nästa morgon.

Engagerad personal

Med SwedeTime kan personalen hjälpa till att bemanna schemat och lösa flaskhalsarna. Med transparent schemaläggning och möjlighet för medarbetaren att boka upp sig själv på pass och visa när hen är tillgänglig, ökar engagemanget automatiskt. Administratören får mer tid över till annat och delaktigheten ökar.

Några av våra kunder