Hogia

Hogia är både kund och partner till SwedeTime. Som partner erbjuder vi tillsammans lösningar för de små företagen där ett komplett digitalt schemasystem leder direkt till lönefiler och utbetalningar via Hogia lön. Som kund använder Hogia SwedeTime för bokning av sin supportpersonal samt interna utbildningar. För Hogia är den visuella överblicken viktig och möjligheten att visa aktiviteter i schemat är mycket uppskattad.

På Hogia Professional Services i Stenungsund arbetar Wiveca Darell som konsultadministratör. Wiveca har en övergripande roll som bland annat innebär att bevaka och administrera att rätt kompetens är på rätt plats. För schemaplanering och administration använder Wiveca SwedeTime som systemverktyg.

”Det är det första jag startar upp på morgonen och det ligger till grund för mitt dagliga arbete. Jag ser vilka resurser som finns tillgängliga, om någon är sjuk och om jag behöver boka om något. Hela min arbetsdag baseras på systemet.”

 Även konsulterna, projektledarna och cheferna på Hogia Professional Services har tillgång till schemaplaneringen i SwedeTime.

– Tack vare systemet har konsulternas schema blivit mycket tydligare. Systemet är enkelt och användarvänligt. Nya konsulter kan komma igång och börja använda det redan första dagen. Även när vi har förändrat vårt arbetssätt internt så har SwedeTime följt med, berättar Wiveka.

Tre tips från Wiveca till dig som är intresserad av digital schemaplanering

  • Lås inte fast dig vid gamla arbetsmetoder
  • Var lyhörd för hur ett system är tänkt att användas innan du bestämmer dig för om det är rätt för er eller inte
  • Hitta en leverantör som du kan ha en bra kommunikation med, om du förstår systemet kommer du få ut maximalt av det.

 

Wivekadarellfoto
Wiveka Darell, foto: Stefan Darel

Några av våra kunder