Academic Work

Hos Academic Work heter vår produkt Workplan. Produkten är specialanpassad för kundens specifika behov och krav på layout. Academic Work har valt att ge medarbetarna ökat förtroende vad gäller att byta pass med varandra och därmed minskat den interna administrationen.

Några av våra kunder