Automatiserad bemanning med virtuell assistent

Automatisk bemanning och virtuella assistenter har blivit en mycket kraftfull lösning för företag världen över. Låt oss introducera vår alldeles egen assistent – SweBot! Genom automatiserad bemanning sparar du både tid och resurser, ökar produktiviteten samt förbättrar arbetsbalansen i ditt arbete.

Lär känna vår virtuella bemanningsassistent – SweBot 

SweBot finns integrerat i vårt digitala system och är tillgänglig att assistera dig med: 

  • Köra integrationer (importer/exporter, tidbank, löneunderlag m.m.)
  • Boka upp personal 
  • Rulla ut scheman 

Så fungerar SweBot

Vid bokningar av arbetspass är det upp till varje kund att bestämma vilka pass som ska hanteras av SweBot och hur SweBot kan exempelvis ställas in på att hantera alla pass med en satt bokningsflagga eller att enbart bemanna pass mellan vissa klockslag, till exempel utanför kontorstid 16:00-07:00. 

För att avgöra vilken medarbetare som skall tilldelas passet utgår SweBot från satta kriterier och ett inarbetat poängsystem. Medarbetarna som uppfyller kriterierna för passet sorteras efter poäng, där den med flest poäng är bäst lämpad för passet och således den som SweBot försöker boka in i första hand. Vad som ger poäng är upp till varje kund att bestämma och kan till exempel vara anställningsform, kontinuitet (hur mycket medarbetaren har jobbat på enheten tidigare) och aktuellt tidbanksvärde. SweBot tar givetvis hänsyn till arbetstidskontrollen där dygns- och veckovila är inräknad.

Genomgång med Ida Bidevind 

Ta del av videon nedan där Ida Bidevind, SwedeTimes VD, berättar mer om hur Swebot och automatisk bemanning underlättar för dig i arbetet för en smidigare bemanning

Kontakta oss för en demo och upptäck hur vårt system kan underlätta din schemaläggning och arbetsmiljöhantering!

Relaterade nyheter