funktion behovsplanering

Behovsplanering – ny funktion

Funktioner för effektiv bemanningsplanering

I över 20 år har SwedeTime utvecklat och levererat webbaserade schemasystem till företag, kommuner och organisationer. Systemet är uppbyggt i moduler som kan användas enskilt eller tillsammans, och även integreras med andra system.  Genom ett nära samarbete med våra kunder lanserar vi löpande nya smarta funktioner som förenklar och effektiviserar din bemanningsplanering.

 

Behovsplanering – ny funktion i SwedeTime

Nu finns behovsplanering som ny funktion i SwedeTime. Med funktionen Behovsplanering på plats kan bemanningskoordinatorn få en överblick på resursbehovet generellt för hela verksamheten eller specifikt för olika avdelningar. En graf som visar resursbehovet timme för timme gör det enkelt att jämföra behovet med den planerade bemanningen. 

Behovsplanering är användbart inom flera branscher, till exempel inom äldreomsorg där vissa aktiviteter under dygnet kräver fler resurser. Eller supportavdelningar, där det finns ett ringmönster med toppar i inkommande samtal under vissa tider. Bemanningskoordinatorn kan även identifiera aktiviteter som kräver extra resurser, och planera om dem för att få schemat att gå ihop.

Underlaget för Behovsplanering kan baseras på information som specifika kompetenser, aktiviteter eller integrera med ett inkommande behovsunderlag.

Med funktionen Behovsplanering kan du optimera bemanningen och säkerställa att personalkostnaderna håller sig inom budgeten. Se hur funktionen Behovsplanering fungerar i klippet nedan, eller kontakta oss för att boka en demo.

 

Relaterade nyheter