Citat med Per, medgrundare Swedetime: "Ett modernt IT-stöd är en viktig grundpelare för framgång idag.”

Detta bör du kräva av ett modernt IT-stöd

Vi får ibland frågan från våra kunder om vår syn på moderna IT-stöd. I detta inlägg summerar vi några reflektioner från Per Appelgren, som är CTO och en av grundarna av SwedeTime.

Vi anser att ett effektivt och användarvänligt IT-stöd kan ge företag en betydande konkurrensfördel, och dessutom underlätta verksamhetens drift. Här kommer våra tankar om hur ett modernt IT-stöd ska fungera och BÖR fungera för att möta användarnas behov.

Enkel uppstart och smidig integrering

Ett modernt IT-stöd ska vara snabbt och enkelt att sätta upp och komma igång med. Det innebär att företag inte bör behöva vänta i veckor eller månader för att dra nytta av nya funktioner. En smidig installationsprocess är avgörande för att minimera driftsavbrott och maximera produktiviteten.

Ett modernt IT-stöd bör vara flexibelt nog att integreras sömlöst med kundens befintliga IT-infrastruktur. Data ska inte behöva dubbellagras, och användarna bör kunna logga in via Single Sign On för att förenkla inloggningsprocessen.

Lätt administrering och användarvänligt gränssnitt

För att göra IT-stödet tillgängligt för alla i organisationen bör det vara enkelt att administrera. Användarna ska inte behöva vara IT-experter för att komma igång.

Istället kan verksamhetsansvariga fungera som systemansvariga och hantera IT- stödet med lätthet.

Ett användarvänligt gränssnitt är vitalt för ett modernt IT-stöd. IT-stödet bör endast erbjuda de funktioner som är relevanta för varje unik kund samt ha hög igenkänning från branschstandarder. Detta förkortar inlärningskurvan och gör det enkelt för användarna att komma igång och använda systemet.

Visuellt tilltalande

Ett modernt IT-stöd bör erbjuda en visuellt tilltalande design som gör det enkelt att få överblick över sin data. En tydlig och snygg presentation av informationen kan underlätta beslutsfattande och användarinteraktion.

Enkelt att bygga ut och ändra

Företag är dynamiska och behöver IT-stöd som kan anpassas till deras skiftande behov. Ett modernt IT-stöd bör vara skalbart och enkelt att utöka eller anpassa när verksamheten utvecklas eller ändras.

Rätt funktion för rätt person

Användare ska enbart se de delar av IT-stödet som är relevanta för deras specifika roller och ansvarsområden. Detta förenklar användarupplevelsen och ökar produktiviteten.

Snabbt och sömlöst

Det får inte ske några fördröjningar i systemet och det är viktigt med en smidig övergång mellan olika funktioner. Fördröjningar försämrar användarupplevelsen och skapar onödig frustration vid användande av systemet.

Ett modernt IT-stöd är en viktig grundpelare för framgång idag.”

SwedeTime erbjuder ett modernt IT-stöd inom bemanning som vi är stolta över uppfyller dessa krav. Vi hjälper företag att skapa en IT-infrastruktur som blir en tillgång för verksamheten. Ett modernt IT-stöd är en viktig grundpelare för framgång idag.

Läs mer om några av de IT-stöd som vi erbjuder våra kunder.
Schemaläggning
Bemanning
Integration

Hälsningar,
Per Appelgren
CTO och medgrundare
Swedetime

Relaterade nyheter