Dubbelbokad arbete bi

Har du någon gång råkat dubbelboka någon?

Har du någon gång råkat dubbelboka någon? Om svaret är ja är det hög tid för ett digitalt bemanningssystem.

Med ett modernt system för schemaläggning och bemanning kan du känna dig trygg i alla bokningar du gör. Systemet känner av och varnar eller blockerar om du försöker göra något som bryter mot era uppsatta regler.

I SwedeTime går det som standard inte att boka in en person som är inbokad på annat pass under samma tid. Personen finns fortfarande med i listan över bokningsbara användare, men som rödmarkerad. Detta för att visa att personen har den kompetens som krävs för passet och är bokningsbar om personen bokas av från det andra passet, eller tiderna för något av passen justeras. Personen kan ju vara den bäst lämpad för uppdraget och behöva prioriteras för detta pass, framför det pass som personen är inbokad på sedan tidigare.

Bemanningssystem bokning

Fler fördelar som gör att du kan känna dig trygg när du gör bokningar i ett modernt bemanningssystem

  • Systemet varnar eller blockerar om du försöker göra en bokning som bryter mot uppsatta arbetstidsregler som till exempel dygns- och veckovila.
  • Systemet varnar eller blockerar om en person saknar den kompetens som krävs för passet.
  • Med funktionen Poängstyrd bokning sorteras listan över bokningsbara personer i den ordning som ger optimal bemanning utifrån uppsatta regler, vilket gör det enkelt att välja den bäst lämpade personen vid varje inbokning.

För mer information, kontakta:

Frida Lundberg
+46 730 73 88 85
frida.lundberg@swedetime.com

Relaterade nyheter