Effektiv schemaläggning med SMS-bokning och engagerade medarbetare

Kvalitet och patientsäkerhet präglar personalens arbetssätt på Huddinge Akademiska Vårdcentral, och ett gott medarbetarskap är en självklarhet. “Vårt motto är att vi hjälps åt”, berättar Camilla Viktorsson, enhetschef på Huddinge Akademiska Vårdcentral och Huddinge Husläkarjour. Här berättar hon mer om verksamheten och om hur hon arbetar för att få till en smidig schemaläggning av verksamhetens läkare.

Hur hanterar ni bemanningen?

Jag använder SwedeTimes digitala schemasystem och är jättenöjd! Jag lägger upp arbetspassen i systemet och läkarna får själva boka in sig. Jag låser sedan systemet och vill någon byta ett pass så hanterar läkarna det med varandra, jag öppnar då upp systemet tillfälligt så att de kan byta passet direkt i systemet.

Vilka fördelar ser du med ett digitalt schemasystem?

Om jag har obokade arbetspass så använder jag SMS-bokning som finns i SwedeTimes schemasystem. Det fungerar väldigt smidigt, jag öppnar bara upp systemet, skickar ut SMS till behöriga läkare och efter en kort stund så blir alla pass uppbokade direkt i systemet. Vi  har alltid turen att ha läkare som kan jobba, och göra det med hyfsat kort varsel.

Hur har verksamheten påverkats under corona-pandemin?

Vi har stängt Husläkarjouren under Corona och alla infektionspatienter har flyttats till speciella infektionsnoder som Region Stockholm öppnade upp. Pandemin har inte påverkat själva bemanningen speciellt mycket, då många av våra drygt 40 läkare som arbetar här är timanställda läkare. Vi har kunnat vara flexibla.

Vårt motto är att vi hjälps åt

– Camilla Viktorsson, enhetschef, Huddinge Akademiska Vårdcentral och Huddinge Husläkarjour

 

Om verksamheten

Huddinge Akademiska Vårdcentral är belägen i Huddinge centrum som har en befolkning på drygt 28 000 personer. På vårdcentralen finns husläkarmottagning, hemsjukvård, barnavårdscentral, psykosocial enhet, laboratorium och fotsjukvård. Vårdcentralen är också en akademisk vårdcentral som är med i flera spännande forskningsprojekt. Läs mer om verksamheten på www.huddingevardcentral.se

 

För mer information om schemasystem och SMS-bokning, kontakta:

Frida Lundberg
+46 730 73 88 85
frida.lundberg@swedetime.com

Relaterade nyheter