Effektiv schemaläggning utifrån de nya arbetstidsreglerna

Med de nyligen införda bestämmelserna kring arbetstider och dygnsvila inom region och kommunal verksamhet står vi inför utmaningen att anpassa schemaläggningen  för att säkerställa både effektivitet och välbefinnande för vår personal. Här delar vi några centrala punkter att ha i åtanke när du navigerar genom de nya arbetstidsreglerna.

De nya bestämmelserna

Från och med den 1 oktober 2023 måste medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag som huvudregel ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Syftet är att främja återhämtning och välbefinnande för personalen.

Hantering av oförutsedda händelser

Alla typer av verksamheter kan ha rätt att göra avvikelser från 11 timmars dygnsvila om något oförutsett sker.
Vad som räknas som en oförutsedd händelse styrs av verksamhetens art, men det utgår från något som vi inte kan planera för, förutse eller påverka. 

För att göra en avvikelse som bryter dygnsvilan krävs det att arbetsgivaren först prövar andra möjligheter att bemanna med annan arbetstagare vars dygnsvila inte inskränks av arbetet, samt vidta åtgärder för att undvika ohälsa hos arbetstagarna.

Kompensation vid övertid

Om arbetstagaren arbetar övertid och dygnsvilan understiger 11 timmar ska kompenserande vila förläggas i samband med nästkommande dygnsvila. Om vilan redan omfattar 11 timmar + kompenserande vila, behövs ingen ytterligare vila.

Tips från Håkan Svensson

Ta del av videon nedan där Håkan Svensson, Senior konsult på företaget Strategisk bemanning, delar med sig av detaljerade tips för effektiv schemaläggning och passkombinationer för att optimera bemanningen utifrån de nya bestämmelserna.

Att anpassa sig till de nya arbetstidsreglerna kräver noggrann och medveten planering av scheman. Att använda resurser som SwedeTimes schemasystem underlättar arbetstidskontroll i linje med gällande lagar och avtal. Kontakta oss för en demo och upptäck hur vårt system kan underlätta din schemaläggning och arbetsmiljöhantering!

Relaterade nyheter