Fem funktioner för effektivare bemanning

Känner du att du brottas med ett evigt pussel i din bemanning? Du får aldrig lägga sista biten på grund av att lagda bitar faller bort, är på fel plats eller helt enkelt saknas? 

Om du känner igen dig kan ett digitalt bemanningssystem vara lösningen för att få bitarna på plats. Att jaga personal som kan jobba på lediga pass eller hoppa in med kort varsel när någon är sjuk eller om andra oförutsedda saker inträffar kan enkelt effektiviseras med ett bra systemstöd. Här har vi valt ut fem grundläggande funktioner i SwedeTime som hjälper dig få ihop pusslet.

Fem funktioner för snabbare och effektivare bemanning

  1. SMS-bokning. Extra bra för att bemanna pass snabbt vid exempelvis sena sjukanmälningar. Du kan välja att låta systemet skicka ut förfrågningar till medarbetare med rätt kompetens. Den medarbetare som svarar Ja snabbast blir automatisk inbokad på passet.
  2. Beslutsstöd. Stöd vid inbokning, rätt kompetens, lyft erfarenhet och specifik info vid inbokning, rätt dygns- och veckovila med mera.
  3. Poängstyrd bokning. Rättvis fördelning av arbetspass. Funktionen sorterar bokningsbar personal med bäst lämpad överst. Funktionen kan anpassas efter varje verksamhets unika behov.
  4. Automatisk bokning. Vår bokningsrobot Swebot bemannar arbetspassen åt dig, efter dina villkor.
  5. Medarbetare bokar in sig själva. Ge medarbetare möjlighet att boka in sig själva på pass de har rätt kompetens och behörighet för. Det går även att rollstyra vilka som ska ha möjlighet att boka sig själva om inte alla medarbetare ska få tillgång till detta.


 

Här listar vi fler funktioner för effektivare bemanning som finns tillgängliga i SwedeTime.

 

För mer information, kontakta:

Frida Lundberg
+46 730 73 88 85
frida.lundberg@swedetime.com

Relaterade nyheter