Hur fungerar en tidbank?

En tidbank håller reda på antal timmar som din personal har till förfogande enligt anställningsavtalet. På många arbetsplatser används tidbanken endast för att hålla koll på arbetade timmar och hantera tid utöver ordinarie arbetstid. Men för våra kunder som jobbar med vikarier, konsulter, poolanställda och mertidare är tidbanken mycket mer än så. 

Olika tidbanker i ett system

Det går att ha flera olika typer av tidbanker i SwedeTime, beroende på vilka anställningar medarbetarna har. En poolanställd medarbetare får till exempel lön oavsett om den är schemalagd eller inte, därför är det viktigt att medarbetaren bokas in så att den totala sysselsättningsgraden för bemanningsperioden fylls upp. Oftast räknas en bemanningsperiod om 6 eller 8 veckor. Samtidigt vill du inte boka upp medarbetaren för mycket, eftersom det blir det onödig övertid. När det gäller timanställd personal, vill du istället ha koll på hur mycket varje medarbetare jobbar under en kalendermånad. Med SwedeTimes tidbanker blir det enklare att hålla koll avsett anställningsform. 

Anpassa valda tidbanker

Du som administratör definierar i förväg vilka tidbanker som ska finnas med i systemet. Olika parametrar ställs in för varje tidbank, som exempelvis när medarbetaren anses fullbokad, hur lång bemanningsperioden är och hur många timmar som ska föras över till nästa period. Parametrar som avgör hur jourtid, frånvaro och extra administrationstid ska hanteras anges också. För användaren väljer du sedan vilken tidbank som ska gälla. Beroende på användarens sysselsättningsgrad kommer tidbankens värden anpassas till anställningen. 

Tidbanken hjälper dig att prioritera

Tidbanken används för att boka in rätt person för ett uppdrag. Personer rödmarkeras en viss tid innan den når upp i maxvärdet eller prioriteras högre beroende på antal timmar i tidbanken. Förutom en bättre överblick, rättvis fördelning av arbetspass så får du bättre koll på hela ekonomin.

Se mer av Tidbanken här.

 

Relaterade nyheter