Rätten till heltid

Hur kan ett IT-system hjälpa till i rätten till heltid?

Det finns arbetsplatser där villkor och scheman inte är anpassade för att de anställda ska kunna arbeta heltid. Istället erbjuds deltidstjänst, och för att få ihop till heltid krävs långpass, helgpass och delade turer. Det finns en tydlig koppling mellan dessa yrken och kvinnodominerade arbetsplatser. Dessutom innebär en deltidstjänst oftast lägre inkomst, minskad trygghet och lägre pension.

2017 skrev Kommunal ett avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om att förändra arbetsplatserna för att heltidsarbete skulle bli det nya normala till år 2021. Detta innebar att bemanning, arbetsmiljö och schemaläggning behövde organiseras om. Arbetsgivare inom kommun och landsting delegerades att göra en egen plan för detta, och här berättar vi mer om den positiva utvecklingen.

SwedeTime bidrar i Rätten till heltid

I samråd med våra kunder inom offentlig verksamhet har vi genom åren lanserat  flera smarta funktioner i vårt schemaplaneringsverktyg som stödjer mertidsarbete. Till exempel kan deltidspersonal prioriteras högre i systemet när det dyker upp lediga uppdrag. Administratören kan peka ut vilka medarbetare som önskar heltidsarbete och medarbetaren kan själv anmäla intresse för vissa avdelningar.

Några funktioner som vi tagit fram utifrån medarbetarnas önskemål

  • Personal som vill jobba extra kan själva boka in sig på lediga pass som de har rätt kompetens och behörighet för.
  • Personal som går på deltidschema kan komplettera med tider tillgängliga för mertidsarbete.
  • Personal kan skriva in en kommentarer för sin tillgänglighet i ett textfält och rulla ut en tillgänglighet med bestämda tider över ett längre intervall.

 

Om Heltidsresan
Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats. På www.heltid.nu hittar du mer fakta om resan mot hållbara heltider.

Relaterade nyheter