AR Internetplatsen utser Ida Bidevind till ny VD och koncernchef

AR Internetplatsen och SwedeTime är systerföretag som tillhandahåller molntjänster för schemahantering, bemanning, kommunikation och tidrapportering. Nu meddelar koncernledningen att SwedeTimes vd, Ida Bidevind, går in som vd även för AR Internetplatsen.

Skiftet är ett naturligt steg i AR Internetplatsen och SwedeTimes utveckling och sker i samband med att Ulf Appelgren, tidigare vd på AR Internetplatsen, väljer att trappa ner i arbetstid inför pensionering.

– Det har varit en mycket spännande tid sedan AR Internetplatsen startades och vi lanserade en digital lösning för schemaläggning och bemanningsplanering. Ida har koncernens fulla förtroende. Vi kan se resultatet av hur vårt systerbolag SwedeTime har tagit stora kliv framåt genom åren och nu är det dags för AR Internetplatsen att följa med, säger Ulf Appelgren.

Ida Bidevind har varit en drivande kraft för SwedeTimes utveckling sedan 2015 då bolaget bröts isär från AR Internetplatsen. Båda bolagen säljer och utvecklar produkten SwedeTime Go, men med olika fokusområden. SwedeTime AB har fokus på privata företagsbehov och AR Internetplatsen AB på den offentliga sektorn.

– SwedeTime och AR Internetplatsen har haft bra utveckling historiskt och ambitionen är att vi ska fortsätta växa tillsammans med våra kunder. Jag ser fram emot att tillsammans med hela koncernen fortsätta att utveckla bolagen efter framtida behov. Under rådande pandemi insåg många företag och organisationer behovet av digitala tjänster, både inom den privata och offentliga sektorn. Det behovet kommer inte att minska, säger Ida Bidevind.

Den 18 januari 2021 tillträdde Ida Bidevind som ny vd på AR Internetplatsen.

 

För mer information, kontakta:

Ida Bidevind, vd, SwedeTime
ida.bidevind@swedetime.com

 

AR Internetplatsen är ett Uppsalabaserat It-bolag. Företaget levererar ett komplett bemanningsstöd för den offentliga sektorn som bland annat innefattar schemaläggning, bemanning, kommunikation, tidrapportering, integration med lönesystem, statistik och analysverktyg samt en mängd smarta lösningar för effektiv bemanning. Idag har AR Internetplatsen tillsammans med systerbolaget SwedeTime fler än 50 000 användare inom privat och offentlig verksamhet. Läs mer på internetplatsen.se.

Relaterade nyheter