vik och ava

Hänger ditt schemaplaneringssystem med när lagarna moderniseras?

Den 27 januari 2022 kom lagrådsremissen med förslag på en reformerad arbetsrätt som innefattar flera förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet är att modernisera lagar och regler utifrån hur dagens samhälle ser ut. Den nya reformen ger bland annat arbetsgivare ökad flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov, samtidigt som anställda ska få ökad förutsägbarhet gällande anställningsvillkor och anställningsformer. Ta del av den fullständiga lagrådsremissen här.

De nya förslagen innebär bland annat:

  • Anställda i bemanningsföretag ska få erbjudande om tillsvidareanställning hos kundföretaget om de arbetat där sammanlagt 24 månader under en 36 månaders period. Det finns en möjlighet att köpa sig fri från detta genom att ge medarbetaren två månadslöner.
  • Tiden för när en allmän visstidsanställning (AVA) övergår till tillsvidareanställning kortas från 2 år till 12 månader under en femårsperiod, eller under en period då anställningarna (oavsett typ) följt på varandra.
  • Allmän visstidsanställning (AVA) blir Särskild visstidsanställning
  • Vid tre eller fler anställningar inom en kalendermånad ger alla dagar mellan anställningarna LAS-dagar.

De nya lagarna ska börja tillämpas 1 oktober 2022 och dagar intjänade innan detta datum ska hanteras enligt de gamla lagarna.

Så håller du koll på visstidsanställningar
Det är arbetsgivarens ansvar att ha koll på hur vikarier och konsulters ströpass genererar LAS-dagar. I SwedeTime kan administratören välja anställningsform (till exempel VIK, AVA eller Obehörig) direkt på passet eller välja att utgå från medarbetarens anställning. Det är även möjligt att mellan två datum ange VIK- eller AVA-period för att ge alla dagar däremellan rätt LAS-dag.

Administratören kan tydligt se hur många VIK-, AVA- och AVAVIK-dagar varje person har. Värdena är synliga även vid inbokning och kan fungera som ett värdefullt beslutsstöd för vem som ska bokas in för ett visst pass. Medarbetarna kan till exmpel sorteras efter antal VIK-/AVA-dagar samt rödmarkeras och blockas för inbokning.

Arbetstagaren ska när som helst kunna begära ut information om sina LAS-dagar, så se till att du har ordning på torpet innan frågan kommer.

 

Ta gärna kontakt med oss om du är nyfiken på hur SwedeTime kan förenkla er arbetsdag!

 

 

Relaterade nyheter