Stockholms universitet i förnyat avtal med Internetplatsen

Stockholms universitet ansvarar för bemanningen av tolkar vid alla akademiska lärosäten i hela huvudstadsregionen. Sedan 2015 använder de Internetplatsens system för att koordinera arbetet. Nu väljer universitetet att ge Internetplatsen fortsatt förtroende genom att förnya avtalet.

Stockholms universitet ansvarar för bemanningen av tolkar vid alla akademiska lärosäten i hela huvudstadsregionen. Det är en omfattande verksamhet, som inkluderar både personal- och utbildningstolkning. Varje år bokas 17 000 tolktimmar. Och varje vecka tillkommer 70 timmar utöver de ordinarie. Sedan 2015 använder universitetet Internetplatsens system för att koordinera arbetet. Nu väljer man att ge Internetplatsen fortsatt förtroende genom att förnya avtalet.

Avtalsförnyelsen ägde rum redan sommaren 2019, i samband med en systemuppdatering, och under hösten inleddes arbetet med att anpassa den nya systemversionen till universitetets verksamhet för tolkservice. Thomas Ahron, huvudansvarig för samordningen av skriv- och teckenspråkstolkar på Stockholms universitet, kommenterar samarbetet:

– Vårt tidigare bemanningssystem bestod av ett Excel-ark, men i slutändan blev det en säkerhetsfråga att lägga ut driften och då föll valet på Internetplatsen, som vi nu har gett förnyat förtroende. I deras system kan vi preliminärboka tolkar, varefter de sedan kan acceptera eller avböja förfrågan – något som minimerar samordningsarbetet. En annan fördel är att vi kan hantera många pass samtidigt och slipper avboka varje lektion om en student bestämmer sig för att hoppa av sin utbildning.

Thomas förklarar att universitetet fram till förra året arbetat i Internetplatsens äldre systemversion Work, men att de nu har börjat implementera efterföljaren Go. Förändringen, menar han, har hittills medfört många förbättringar tack vare ett bra och långsiktigt samarbete med Internetplatsen.

– Vi är glada och stolta över att få fortsatt förtroende från Stockholms universitet. Det nya avtalet visar att vi gjort ett bra jobb och sträcker sig som längst till år 2029, säger Ida Bidevind, vd på Internetplatsens systerbolag SwedeTime i en kommentar.

 

Det här är Stockholms universitets tolkservice

Tolkservicen ingår i den centrala studentavdelningen på Stockholms universitet, och erbjuds som en del av ett särskilt pedagogiskt stöd. Verksamheten består av 20 interna tolkar och ett sextiotal externa tolkar. Tillsammans assisterar de studenter och personal vid alla Stockholms högskolor och universitet. Verksamheten omfattar både personal- och utbildningstolkning.

Om Internetplatsen

Internetplatsen tillhandahåller system för planering, schemaläggning och bemanning till den offentliga sektorn. Företaget grundades 1999. Tre år senare, 2002, byggdes det första systemet för schemaläggning av personal, som utvecklats löpande sedan dess. 2016 delades bolaget i två, SwedeTime AB och AR Internetplatsen AB. SwedeTime riktar sig mot privat verksamhet, medan Internetplatsen är optimerat för offentlig sektor. Båda företagen använder samma system, nämligen SwedeTime Go.

Läs mer om samarbetet med Stockholms universitet här.

 

För mer information, kontakta:

Ida Bidevind
+46 722 47 00 74
ida.bidevind@swedetime.com

Relaterade nyheter