Uppdatering April 2022

Statistik

Rapportfunktionen har nu förbättrats med en funktion Gruppera på vilket möjliggör skapandet av statistikrapporter. Vill du till exempel ta reda på hur många av dina pass som har en viss egenskap eller hur många beställningar som görs av en viss kompetens? Skapa då egna rapporter för detta.

I alla rapporter kan du fritt välja vilken egenskap du vill gruppera på. I exemplet nedan är passrapporten grupperad på passegenskapen Orsak till beställningen.

#12051 – Ingen konfigurering krävs


Förbättrad tidbank

Tidbanken innehåller nu ett block som visar aktuell summering fram till och med idag. Om du tex ska arbeta 165 timmar i april månad så betyder det att idag, den 19 april, borde du ha jobbat ca 102 timmar. Detta visas i kolumnen Förväntad arbetad tid. I kolumnen Arbetad tid visas antalet timmar du har arbetat fram till dagens datum. Sista kolumnen +/- visar skillnaden mellan dessa två värden.

Slutdatumet är även ändrat till att visa det sista datumet i perioden.

#12077, #12095 – Ingen konfigurering krävs


Behovsplanering

Utvecklingen av behovsplaneringen fortsätter. Det är nu möjligt att tidsbestämma mellan vilka datum en behovsmall ska gälla.

#11988 – Ingen konfigurering krävs


Sortering på beräknade värden

I blocket bokningsbara medarbetare är det nu möjligt att sortera medarbetarna efter kolumner som bygger på beräkningar, såsom till exempel en tidbank. OBS! Om poängsystemet används för sortering så kommer detta alltid att gälla framför sortering av kolumner.

#11254 – Ingen konfigurering krävs


Markera flera rader i listor

När du vill välja flera rader i en lista kan du nu hålla ner shift-tangenten.  Samtliga rader mellan de två rader du klickade på blir då markerade. Du kan sedan som vanligt klicka symbolen för en rad för att avmarkera denna från urvalet. Denna förbättring gäller såväl i användarlistor och passlistor som i rapporter.

#11129 – Ingen konfigurering krävs


Dela upp ett pass

Nu kan du dela upp ett existerande pass på ett specifikt klockslag. Systemet plockar med inplanerade raster och aktiviteter och placerar dem på rätt passdel. Bokade personer blir inbokade på båda passdelarna. Denna funktion är bland annat utvecklad för att lättare hantera frånvaro där medarbetaren avbryter sitt pass eller där ett arbetspass måste delas mellan två medarbetare.

#12094 – Konfigurering krävs


Visa-meny uppdaterad

Visa-menyn i schemat har renodlats till att bara innehålla val som går att ”visa”. Funktionerna bokningsläge och markera pass har tagits bort ur menyn och lagts synligt direkt i schemat.

#12107 – Ingen konfigurering krävs


Filtrera användare utan tillhörighet

I användarlistan kan du filtrera så att du endast ser de användare som saknar tillhörighet. Standardinställningen är tillhörighet krävs där medarbetare utan tillhörighet döljs från listan.

#11372- Ingen konfigurering krävs


Intervall för tillgänglighet ändrat till en dag

I menyvalet tillgänglighet så kommer du nu att se dagens datum som förvald period.

#12092 – Ingen konfigurering krävs


Release Notes