Uppdatering April 2023

Karensavdrag vid sjukdom

SwedeTime stödjer från och med denna version hantering av karensavdrag. Hur karens ska beräknas kan skilja sig beroende på t.ex. anställningsform och SwedeTime stödjer därför två huvudalternativ, kalenderdagsberäkning och timlöneberäkning. Dessa ställs in enligt behov och kan även användas parallellt i samma system och styras på vilket avtal som den anställde jobbar på. Karensuträkningen är automatisk och hanterar bland annat när en anställd är sjuk del av dag och när en anställd insjuknar igen inom fem dagar. Om timlöneberäkning används går det att välja hur genomsnittspass ska räknas ut, t.ex. hur lång tid tillbaka som ska vara grund för beräkning och om antalet röda dagar ska påverka genomsnittsuträkningen.

#12454- Konfigurering krävs


Datumhantering – Använd heldag

Nu finns checkboxen “Använd heldag” vid skapande av pass och tillgängligheter. Markeras checkboxen döljs fälten för klockslag och passet/tillgängligheten läggs över hela dagen (24 h), eller över flera hela dagar om så önskas.

#12707- Ingen konfigurering krävs


Avståndsberäkning

Nu är det möjligt att i blocket Bokningsbara visa upp hur långt respektive bokningsbar medarbetare har från sin hemadress till enheten/platsen där uppdraget ska utföras.

#12487- Konfigurering krävs


Valbart vilka tidtyper som ska ingå i tidbank

Om ditt system använder sig av tidbank så är det från och med denna uppdatering möjligt att specificera vilka tidtyper som ska inkluderas i tidbanken. Det gör det möjligt att exempelvis exkludera övertid från tidbanken.

#12491- Konfigurering krävs


Rapportutskrifter

Utseendet på rapportutskrifter har förbättrats. Detaljer som inte är väsentliga för rapporten, som exempelvis profilbild och grafväljare, tas inte längre med i utskriften.

#12735 – Ingen konfigurering krävs


Import av ägare

Nu finns stöd för import av ägare på pass.

#12579 – Ingen konfigurering krävs


Statusikon på pass

Statusikonen i schemat visar numera den tidrapporterades status istället för passets när schemat är grupperat på Användare.

#12675 – Ingen konfigurering krävs

Release Notes