Uppdatering April 2024

Schemamallar

Nu är det möjligt att skapa schemamallar som kan läggas ut för valfritt intervall, för en eller flera medarbetare.
I exemplet nedan visas en schemamall med 4 veckors rullande schema som läggs ut på Anna Andersson.

Grafen visar hur passen kommer att läggas ut för valt intervall:

Markera medarbetaren som passen ska läggas ut på och klicka på ”Skapa pass” för att lägga ut passen:

Se instruktionsfilm för schemamallar här:

 

#593 – Konfigurering krävs


Ändra enhet på flera pass samtidigt

Nu är det möjligt att ändra enhet på flera pass samtidigt via Hantera många.

#395 – Konfigurering krävs


Lägg till aktiviteter på flera pass samtidigt

Aktiviteter kan nu läggas till på flera pass samtidigt via Hantera många.

#612 – Ingen konfigurering krävs


Sänka antalet platser på passet i samband med frånvarobokning

När man frånvarobokar någon är det numera möjligt att direkt sänka antalet platser på passet genom att klicka ur “Skapa vikarieplats” om ingen ersättare ska bokas in.

#592 – Konfigurering krävs


Visa bemanningsgraf och behovsmallar på översikten

Nu kan bemanningsgrafen och behovsmallar visas upp på översikten. Staplarna visar antalet bokade timmar medan strecket visar önskat behov. Standardintervallet för bemanningsgrafen kan ställas in på aktuell dag (visar då bemanningen och behovet timme för timme) eller på samma standardintervall som för övriga delar av systemet (vanligtvis aktuell vecka).

Uppe till höger visas en summering av antal bokade timmar, önskat behov och procent mellan bokade timmar och önskat behov. Denna summering visas även när grafen lyfts upp i schemavyn. Grafen och summeringen kan laddas ner som en bild via nedladdningsikonen uppe till höger.

#519, #613 – Konfigurering krävs


Skapa kopia av rad i schema-/behovsmall

Nu går det att skapa kopior av rader i schema- och behovsmallar via kopiera-symbolen ute till höger.

#256 – Ingen konfigurering krävs


Svarsalternativ i passförfrågan via systemet

Svarsalternativen inne på en förfrågan i systemet har ändrats till “Ja”, “Nej” eller “Endast kommentar”. Knapparna ”Ja” eller ”Nej” används för att tacka ja eller nej till förfrågan. Man kan inte bokas in automatiskt på ett pass genom att klicka på ”Endast kommentar” oavsett vad man skrivit in i fältet ”Svar”.

#314 – Ingen konfigurering krävs


Styra vilka egenskaper som ska synas för respektive enhetsgrupp

Det är nu möjligt att regelstyra vilka egenskaper som ska synas för en viss enhetsgrupp. På så vis kan man till exempel välja att faktureringsuppgifter enbart ska kunna läggas in på enheter som tillhör enhetsgruppen Kund.

#639 – Konfigurering krävs


Länk till avtal

I användarens avtalsblock visas nu en länk som tar dig direkt till avtalet som användaren är kopplad till, förutsatt att du har behörighet att gå in på avtalet.

I enhetens administrationsblock visas en länk som tar dig direkt till avtalet som enheten är kopplad till.

#576, 583 – Ingen konfigurering krävs


Avtal och Anställning sökbart inne på enhet

I enhetens Administrationsblock kan man nu att söka på den anställningskategori och det avtal man vill lägga till. Vid sökning på avtal kan du skriva in * i sökfönstret för att få upp en lista med alla avtal du har rätt att lägga till.

#600 – Ingen konfigurering krävs


Typ av avtal

Inne på avtalet går det nu att specificera vilken typ av avtal det är. Vilken typ man väljer avgör vilka egenskaper och block som kommer att synas inne på enheten. Avtal som kopplas till användare ska vara av typen Lön medan avtal som kopplas till enheter ska vara av typen Fakturering. Om ett avtal ska kopplas både till användare och enheter ska både Lön och Fakturering markeras.

#642 – Ingen konfigurering krävs


Karens

Nu kan man inne på avtalet välja vilken typ av karens som ska gälla.

#651 – Konfigurering krävs


Placering av prisblock

Avtalsblocket “Priser” ligger numera längst ner inne på avtalets profil istället för till höger om Avtalsdata.

#640 – Ingen konfigurering krävs


Artikelkod och artikelkategori

På artiklar kan nu artikelkod och artikelkategori anges.

#693, 695 – Ingen konfigurering krävs


Ramavtal

Ramavtal kan numera kopplas till enheter och sökas på i enhetsfiltret. En sökning på ramavtal visar alla enheter som är kopplade till avtal med valt ramavtal. 

#468 – Ingen konfigurering krävs

Release Notes