Uppdatering Augusti 2020

Ny struktur i Meddelandeloggen

Meddelandeloggen visar numera en rad per mottagare istället för en rad per meddelandeutskick. Därmed är mottagarens adress/mobilnummer synlig redan i översikten.

#11087 – Ingen konfigurering krävs


Loggning av specifika egenskaper

Loggningen av egenskaper har förbättrats med ett loggningsfilter. Det innebär att loggning kan ske på enbart värdefulla egenskaper, istället för alla, för att undvika en överfull logg.

#11095 – Konfigurering krävs


Systemlogg på enheter

Nu visas systemloggen även inne på varje enhet, vilket tydliggör ändringar på egenskaper, bokningar och kopplingar till den specifika enheten.

#11088 – Ingen konfigurering krävs


Gruppera schemat på kompetenskrav

Nu är det möjligt att gruppera schemat på kompetenskrav.

#11133 – Konfigurering krävs

Release Notes