Uppdatering Augusti 2023

Fritextsökning

Systemet har kompletterats med en funktion för fritextsökning på Användare, Enheter, Pass och Objekt. På detta sätt kan man snabbt gå till det objekt man sökt efter genom att klicka på sökträffen. Resultatet visar de tre första träffarna under varje kategori och därefter kan du välja att hämta fler eller att visa alla. Sökningen på pass utgår från nuvarande/inställt startintervall.

#11493 – Ingen konfigurering krävs


Nya statusar för skickad till lön och fakturerad

Nu finns inbyggda funktioner för om tidrapporten har gått till lönesystem eller faktureringssystem. Om båda dessa används så kommer status slutförd att sättas när båda har blivit markerade.

#12805 – Konfigurering krävs


Koppla dig själv till enhet

När du skapar en ny enhet finns möjligheten att koppla dig själv till denna enhet med vald roll. Detta underlättar för administratörer med begränsad behörighet att administrera sina egna enheter.

#12873 – Konfigurering krävs


Skapa tillgänglighet med kommentar vid klick i kalendern

Inställningarna för skapande av tillgänglighet via klick i kalendern har kompletterats med en kommentarsruta. Klick i kalendern genererar därmed både tillgänglighet och eventuell tillhörande kommentar.

#12756 – Ingen konfigurering krävs


Visa tidrapportegenskaper vid högerklick på pass i schemat

Det är nu möjligt att styra vilka egenskaper som ska visas upp vid högerklick. Det är även möjligt att visa upp tidrapporteringsegenskaper, som exempelvis frånvarokod, på pass i schemat.

#12680 – Konfigurering krävs


Skapa nytt filter

För att underlätta skapandet av egna filter har alternativet <Nytt filter> lagts till under Dina filter i Filtreringen. När du väljer <Nytt filter> utgår det från det filter du står på.

#12507 –  Ingen konfigurering krävs


”Skapa ny tillgänglighet efter spara” urbockad

Vid skapande av ny tillgänglighet är bocken “Skapa ny tillgänglighet efter spara” inte längre förmarkerad.

#12830 – Ingen konfigurering krävs


Ett klick för att ta fram profiler i schemat

Att visa profilvärden från användaren låg tidigare i visa-menyn. Nu finns en checkbox direkt ovanför användarna i schemat. Det är nu även möjligt att visa profilvärden som standard.

#12755 – Konfigurering krävs


Tidstyp som standard på användarens profil

För de system som använder tidstyper syns nu detta som standard när du via mobil eller surfplatta tittar på passen på användarens profil.

#12882 – Ingen konfigurering krävs


SwedeTime VismaPlugin för Visma fakturering

Om man använder sig av desktop-programmet Visma Administration 2000 finns nu en SwedeTime plugin som kan installeras i Visma. Pluginen gör att du kan hämta fakturor från SwedeTime och uppdatera status när fakturorna är skapade i Visma.

#12795 – Konfigurering krävs

Release Notes