Uppdatering December-Januari 2024

Artikelregister

Systemet har kompletterats med ett Artikelregister som gör det möjligt för kunder att själva skapa artiklar som ska ingå i löne- och fakturaunderlag. På så vis är det möjligt att se sådant som tidigare enbart visats i underlaget, som exempelvis lönekoder, direkt i användargränssnittet.

I användarens passblock visas en sammanställning av de artiklar som genererats för användaren under valt intervall.

#446, 459 – Konfigurering krävs


Anställningskategorier

Kunder kan numera själva lägga till nya Anställningskategorier via menyvalet Anställningar.

#262 – Konfigurering krävs


Header på tidrapporter

Tidrapporterna har uppdaterats med en header som visar passets planerade tid och den enhet/avdelning som uppdraget utfördes på.

#387 – Ingen konfigurering krävs


Status på tidrapporter

Det är inte längre möjligt att sänka status på en tidrapport genom att klicka på symbolerna i passlistan inne på användarens profil. För att minimera risken att status sänks av misstag behöver statusen numera sänkas via rullisten inne på tidrapportens detaljkort eller via funktionen Hantera många.

#333 – Ingen konfigurering krävs


Ta kopia av avtal

Nu är det möjligt att ta en kopia av ett avtal via knappen ”Spara som kopia” inne på avtalet.

#272 – Ingen konfigurering krävs


Priser – tillägg i kr eller %

I avtalsmodulen “Priser” går det nu att välja om tillägg ska räknas i kronor eller procent.

#259 – Ingen konfigurering krävs


Personlig lön

I användarens anställningsblock kan en personlig lön sättas per anställning. Om inget är angivet i personlig lön hämtas lönen från avtalet.

#286 – Konfigurering krävs


Filtrering på Avtal

Nu går det att filtrera Användare och Enheter på Avtal för att snabbt kunna se alla användare/enheter som saknar aktivt avtal.

#231,156 – Ingen konfigurering krävs


Visa föräldraenhet inne på pass, tidrapporter och rapporter

Enhetens föräldraenhet kan nu visas upp inne på pass, tidrapporter och rapporter

#338 – Konfigurering krävs


Användare som avböjt pass kan rödmarkeras på andra pass under samma tid

För de som använder bokningstypen Avböjt är det nu möjligt att ställa in så att användare som svarar Nej på en passförfrågan räknas som inbokad i bokningsläget under denna tid. Användaren visas då som rödmarkerad, utan plustecken, i listan över bokningsbara på andra pass som ligger under samma tid som passet de avböjde.

#377 – Konfigurering krävs


Bocken “Markera alla” alltid synlig i schemat

Bocken som används för att markera alla pass i schemat är numera alltid synlig. Om du klickar direkt på bocken för att markera alla pass i schemat så markeras även “Markera pass”.

Även prickmenyn är nu alltid synlig, men som utgråad i de lägen där inget objekt är markerat.

#448,449 – Ingen konfigurering krävs


Automatisk koppling vid skapande av enheter

Det är nu möjligt att ställa in så att användare med en viss roll automatiskt kopplas till de enheter som de skapar i systemet. Om de inte vill behålla kopplingen till enheten kan de frånkoppla sig själva via knappen ”Frånkoppla mig själv”.

#249 – Konfigurering krävs


Avtalsvärden på användaravtal

På avtalet går det att välja vilka flerval av fälten Personaltyp, Löneform och Anställningsform som ska gå att sätta på användaravtalen. Om det enbart är ett alternativ valt på avtalet är den förvald på användaravtalet.

Avtal:

Användaravtal:

#260,261 – Konfigurering krävs

Release Notes