Uppdatering Februari-Mars 2024

Filtrering på anställningskategori och avtal

Nu är det möjligt att filtrera fram alla användare som har en aktiv anställning med en specifik anställningskategori.

På samma sätt går det även att filtrera fram alla användare som har ett aktivt specifikt avtal.

#537, 533 – Ingen konfigurering krävs


Komprimerad information på detaljkort

Informationen på detaljkort för befintliga användare, pass och enheter komprimeras nu i läsläge tills dess att man vill ändra något. Växla till redigeringsläge via pennan högst upp till höger om rubriken.

Se instruktionsfilm för redigeringsläget här:

#546 – Ingen konfigurering krävs


Layout – ikoner

Alla block på pass, användare och enheter har kompletterats med en ikon som symboliserar blockets innehåll.

När SwedeTime användas via mobilen visas en navigeringslist med ikonerna längst ner på skärmen när man är inne på pass, användare och enheter. Klicka på ikonerna för att navigera mellan de olika blocken.

#523, 421 – Ingen konfigurering krävs


Valbart om enhetsgrupp ska vara utfälld eller inte

Nu går det att välja om en egenskapsgrupp ska vara utfälld eller inte som standard.

#550 – Konfigurering krävs


Markering på tillgängliga användare

I blocket Bokningsbara visas en gul kalenderikon på användare som lagt sig tillgängliga under en del av passets tid. Vid hovring över den gula kalendern visas mellan vilka tider användaren har lagt sig tillgänglig. Kalenderikonen visas som svart om användaren har lagt sig tillgänglig under hela passets tid.

#163 – Ingen konfigurering krävs


Markering på datum med pass i tillgänglighetskalendern

I användarens tillgänglighetskalender är det nu möjligt att visa en markering på de datum som användaren är inbokad på pass genom att klicka i ”Visa pass” i rutan för inställningar.

#125 – Ingen konfigurering krävs


Fördröjt SMS avbryts om passet blir fullbokat

Vid utskick av passförfrågan med fördröjt SMS avbryts nu förfrågan så att inget SMS skickas ut om passet har hunnit bli fullbokat innan den angivna tiden för utskicket.

#489 – Ingen konfigurering krävs


Endast en notifiering vid seriebokning

Vid inbokning på flera pass i en serie skickas nu enbart en notifiering via e-post och/eller sms. Mottagaren kan få information om att passet ingår i en serie och att hen kan logga in i SwedeTime för att se alla pass i serien.

#126 – Konfigurering krävs


Dropdowns stängs vid klick utanför rutan

Alla dropdowns i schemavyn kan nu stängas genom att klicka utanför rutan.

#322 – Ingen konfigurering krävs


Artiklar på användare och enheter

Artiklar visas nu i både användarens och enhetens passlista. Löneartiklar visas under Lön och Fakturaartiklar under Fakturering.

#514,515 – Konfigurering krävs


Redovisning av tillägg exkl eller inkl grundlön

Nu kan tillägg som exempelvis OB och Övertid visas exkl eller inkl grundlön.

#506 – Konfigurering krävs

Release Notes