Uppdatering Januari 2022

Visa upp nyheter i schemat

Nyhetsfunktionen har förbättrats och nu är det möjligt att visa upp nyheter/information i schemat på de dagar informationen är aktuell.

Nyheter i schemat

För administratörer som har rätt att skapa nyheter finns nu även en Nyhetsvy som visar upp alla nyheter under valt intervall. Röda nyheter är utgångna nyheter, vita är aktuella och gula är kommande nyheter som ännu inte har publicerats.

Filmen nedan ger dig en överblick av den uppdaterade nyhetsfunktionen:

#11871 – Ingen konfigurering krävs


Händelselogg på användare och/eller pass

Nu finns en ny funktion som gör det möjligt att logga händelser på användare och/eller pass. På användare kan funktionen användas för att logga vad som hänt en användare, exempelvis medarbetarsamtal, utsatt för kränkande behandling, försenad till arbetspass m.m. På pass kan funktionen användas som en arbetslogg.

#11689 – Konfigurering krävs


Kompaktare schema

Schemaraderna i schemat komprimeras numera när de saknar pass vilket ger ett mer överskådligt schema.

#11394 – Ingen konfigurering krävs


Möjlighet att välja om obemannade pass ska följa med vid skroll eller inte

Nu är det möjligt att välja om schemaraden Ej fullbokade pass ska följa med vid skroll eller inte. Klicka på häftstiftet för att pinna loss raden så att den inte följer med.

#11932 – Ingen konfigurering krävs


Spara filtreringar

Nu går det att spara egna filter för att snabbt kunna gå tillbaka till dessa. Gör de filtreringar du vill göra och spara inställningarna genom att klicka på pennan och ange ett namn för filtret. Filtret sparas då bland Dina filter och är enbart synligt för dig. Via droplisten med dina filter kan du välja, redigera och ta bort sparade filter.

#11188 – Ingen konfigurering krävs


Spara-ikon i rubrikraden

Detaljkorten har uppdaterats med en Spara-ikon i rubrikraden som fungerar på samma sätt som Spara-knappen längst ner. Klicka på Spara-ikonen för att spara ändringar utan att behöva skrolla ner till Spara-knappen. Du kan även spara genom att klicka Ctrl+S.

#11925 – Ingen konfigurering krävs


Filtrera på e-post/sms med viss status

I meddelandeloggen går det nu att filtrera på att bara visa meddelanden med en viss status, t.ex. Skapad, Mottagen eller Fel.

#11691 – Ingen konfigurering krävs


Tomma listor

Tomma listor skriver numera ut “Inga träffar…” istället för att visa blankt.

#11927 – Ingen konfigurering krävs


Skapa pass via dubbelklick i rubrikrad

Det går nu även att dubbelklicka i schemats rubrikrad för att skapa ett nytt pass. Systemet tar med datumet man klickat på som startdatum för passet.

#11924 – Ingen konfigurering krävs


Antal visar + bakom om det finns fler att hämta

Siffran i parentes som anger hur många objekt listan visar upp har uppdaterats med ett + bakom siffran om det finns fler objekt att hämta. I exemplet betyder siffran 25 att 25 användare visas i listan just nu, och + betyder att det finns fler användare att hämta/visa.

#11178 – Ingen konfigurering krävs

Release Notes