Uppdatering Juni 2020

Ny struktur för enhetsfiltrering

Strukturen för filtrering på enhet har uppdaterats. Enhetsblocket har tagits bort och filtrering på Enhet kan nu göras både i blocket Pass och blocket Användare.

Filtrering på Enhet i Passblocket, filtrerar fram alla pass som ligger på vald enhet.
Filtrering på Enhet i Användarblocket, filtrerar fram alla användare som är kopplade till vald enhet.

I funktionsmenyn Visa kan man välja att inkludera eller dölja referenspass. Inkludering av referenspass innebär att pass som ej tillhör vald enhet också visas, men de är gråmarkerade.

Se filmen nedan för ytterligare information om den nya enhetsfiltreringen:

#10209 –  Ingen konfigurering krävs


Aktivera/Avaktivera bokningsbekräftelser

Den manuella aktiveringen/avaktiveringen av bokningsbekräftelser har förbättrats och symbolerna för bekräftelser har flyttats ut till verktygsraden i blocket Bokningsbara. Numera kan man lägga till eller ta bort bekräftelser genom att klicka i eller ur boxarna till vänster om symbolen för den typ av bekräftelse man vill skicka eller ta bort. Påminnelse-SMS här även fått en symbol istället för utskrivet i klartext.

#11085 – Ingen konfigurering krävs


Öppna pass i ny flik

Nu öppnas pass i en ny flik vid ctrl + klick även i bokningsläget.

#11078 – Ingen konfigurering krävs


Borttag av påminnelse-SMS via Hantera många

Påminnelse-SMS kan nu tas bort för många pass samtidigt via Hantera många.

#9797 – Ingen konfigurering krävs


 

Release Notes