Uppdatering Juni 2021

Synligt om någon annan är inne på ett pass/användare

Inne på pass och användare visas nu ett öga uppe till höger om någon annan är inne och tittar på passet/användaren. Tidigare visades ögat enbart ute i passlistan

#11301 – Ingen konfigurering krävs


Arkiverade och schemalagda nyheter

Nu är det möjligt att visa upp arkiverade och schemalagda ännu ej publicerade nyheter i nyhetsblocket, genom att markera ”Visa opublicerade nyheter”. Arkiverade nyheter visas som rödmarkerade och schemalagda nyheter visas som gulmarkerade.

#11309 – Konfigurering krävs


Utskrift av rapporter

Rapportvyn har uppdaterats med en utskriftssymbol för enklare utskrift av rapporter. Vid klick på utskriftssymbolen anpassas rapportens layout för utskrift.

#11337 – Ingen konfigurering krävs


Notifiering vid Hantera många

De som manuellt kan markera/avmarkera om bokningsbekräftelse/avbokningsbekräftelse ska gå iväg kan nu även göra detta vid inbokning/avbokning på flera pass samtidigt via Hantera många, genom att klicka i eller klicka ur notifieringssymbolerna.

#11355 – Ingen konfigurering krävs


Notifiering för planerade pass

Nu är det möjligt att välja om bokningsnotifieringar ska gå iväg även för pass med status Planera.

#11670 – Konfigurering krävs


Rapporter – Exkludera rader som saknar information

Filtreringsmöjligheterna för rapporter har förättrats. Har du någon gång gjort en sökning i en rapport som tagit bort informationen på vissa rader men behållit raden? Det är nu möjligt att söka i och bygga rapporter som helt döljer raden som inte matchar din sökning. En användarrapport kan exempelvis filtreras på att enbart visa användare som har pass under valt intervall, dvs exkludera användare som saknar pass under det valda intervallet. Rapporten nedan visar alla användare som har frånvaropass under valt intervall.

#11398 – Ingen konfigurering krävs


Avboka reserv på hel/del av serie

Nu är det möjligt att avboka en reserv från en hel serie, eller valt pass och alla efterföljande i en serie.

#11618 – Ingen konfigurering krävs


Enhetsnamn visas inte på pass när schemat är grupperat på enheter

Enhetsnamn döljs nu på pass i schemat grupperat på enheter. Enhetsnamnet för varje enhet syns längst till vänster i schemat.

#10998 – Ingen konfigurering krävs


Tillgänglighetsanpassningar för funktionshindrade (WCAG)

Systemet har uppdaterats för att ännu bättre följa de riktlinjer som anges i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Anpassningarna innebär att systemet kan användas med Narrator, VoiceOver, Jaws eller liknande uppläsningsprogram samt att navigering och bokning kan ske med endast tangentbord.  Funktioner som har lagts till är bland annat:

  • Namngivning av element för att underlätta uppläsning
  • Tabb för navigering i pass
  • Tabb för navigering i listor och rapporter
  • Pilnavigering i kalender för att sätta och ändra datum
  • Tabb för navigering till bokningsbar användare och enter för inbokning

#11658, 11582, 11580, 11661, 11698, 11711 – Ingen konfigurering krävs

Release Notes