Uppdatering Maj 2020

Inloggning via Google

Nu är det möjligt att logga in i SwedeTime via sitt Google-konto. Det gäller om man har sin Google-adress registrerad som e-post i systemet.

#11079 – Konfigurering krävs


Användare synliga på enheten

Ett nytt block på enheten är tillagt där du ser vilka användare som är kopplade till den specifika enheten. Användarna visas med standardfiltrering. Använd filtreringsfunktionen för att se andra roller i blocket.

#11001 – Konfigurering krävs


Veckonummer visas i tillgänglighetskalendern

Kalendern för tillgänglighet har uppdaterats och visar numera även upp veckonummer.

Veckonummer

#11046 – Ingen konfigurering krävs


Tillgänglighet i list- och kalenderform

Nu är det möjligt att välja om tillgänglighet ska visas i listform eller kalenderform som standard. Nytt är även att växlingen mellan de två alternativen förhåller sig periodsmässigt till varandra. Vid växling kalender – listform visas hela månaden som standard även i listformsvyn.

Kalendervy_månad

Listvy_månad

#11022 – Konfigurering krävs


Röda Hämta alla-knappar

Alla “Hämta alla”-knappar blir röda för att förtydliga att det finns mer information att hämta.

#11026 – Ingen konfigurering krävs


Rapportmall skriver ut rapportperiod med t.o.m.-datum

Rapportmallen skriver nu ut Rapportperiod i formatet fr.o.m. – t.o.m. Exempelvis: Om intervallet är maj månad skrivs rapportperioden 2020-09-01 – 2020-09-30, istället för 2020-09-01 – 2020-10-01, som det står i nuvarande version.

#11047 – Ingen konfigurering krävs


Filtrering av Bokningsbara användare

Systemet kommer numera ihåg valda filtreringar på Bokningsbara användare. Exempelvis ligger en filtrering på “Endast tillgängliga” kvar vid växling mellan pass, till dess att sidan laddas om.

#11076 – Ingen konfigurering krävs


Standardsortering på Rapporter

Det är nu möjligt att sätta en standardsortering på rapporter. Klick på kolumnnamn sorterar rapporten efter denna kolumn och sorteringsordningen kan därefter sparas ner i redigeringsblocket.

Sortering_Rapporter

#11015 – Ingen konfigurering krävs

Release Notes