Uppdatering Maj-Juni 2022

Denna release fokuserar främst på hantering av frånvarohantering och tidrapportering, med nya funktioner som gör det lättare och mer effektivt att frånvaro- och tidrapportera.  Vi introducerar även en ny fysisk terminal som kan användas för in- och utcheckning i systemet.  

Fysisk terminal för tidsstämpling 

SwedeTime har nu stöd för tidsstämpling via terminal. Tack vare ett samarbete med företaget Brightec så kan SwedeTime användas med ett antal olika terminaler. In- och utcheckning kan därmed göras med tag (RFID) eller med fingeravtryck på den plats som tidsstämpling ska ske. Tidsstämplingen kan sedan användas för tidrapportering, antingen som förslag på tider eller som faktiskt tid. Exempel på en terminal som kan användas är Brightec TimeSpot 7″.


Reserv- och frånvarobokning

Nu finns alternativet att direkt boka en medarbetare som är reserv- eller frånvarobokad på ett pass. Klicka på plustecknet intill medarbetarens namn och denna blir inbokad på passet.

 

#11387 – Ingen konfigurering krävs


Tvingande fält vid frånvarobokning

En ändring från bokad till frånvarande kan nu göras med tvingande fält, tex att ”typ av tid” måste anges. När medarbetaren eller administratören flyttar bokningen från ”bokad” till frånvarande” öppnas tidrapportskortet och ändring av egenskaper kan göras. Det är också möjligt att gå till nästa tidrapport i listan genom att bläddra på pilarna eller klicka i listan under tidrapportsdatat. 

#12149 – Konfigurering krävs


Frånvarobokning utan pass

Frånvaroboka utan pass. En admin eller medarbetare kan nu skapa en frånvaro utan att personen är bokad på ett pass under denna tid. Passet skapas automatiskt i bakgrunden och personen sätts som frånvarande på passet. En ledig plats på passet skapas samtidigt för inbokning av vikarier. Om ingen ersättare behövs kan antal platser på passet sättas till 0. 

#12129 – Konfigurering krävs


Boka sig själv som frånvarande

Ny inställning som gör att en medarbetare bara kan sätta sig själv som frånvarande på ett pass  ifall den är inbokad eller preliminärbokad på passet. 

 #12152– Konfigurering krävs


Tidrapportering utan pass

En admin eller medarbetare kan nu skapa en tidrapport direkt utan att personen är bokad på ett pass under denna tid. Ett pass skapas i bakgrunden där medarbetaren blir bokad. 

#12129 – Konfigurering krävs


Förbättrad läsbarhet på frånvaro- och preliminärbokningar

Frånvaro- och preliminärbokningar visas nu med bättre kontrast mellan text och bakgrund för ökad läsbarhet.

#12133– Ingen konfigurering krävs


Hantera flera tidrapporter samtidigt

På användarens sida i passblocket finns nu funktionen ”hantera många” för ändring av medarbetarens tidrapporter. En ändring via denna funktion kan uppdatera status och förändra egenskaper på tidrapporten. Om flera personer är bokade på samma pass påverkas bara tidrapporterna för den medarbetares detaljkort du är utgår ifrån. Övriga medarbetare på samma pass påverkas inte.

#12155 – Ingen konfigurering krävs


Inställning för passfärger

När schemat grupperas på enheter syns pass som har noll av noll inbokade. Nu är det möjligt att välja ifall dessa pass ska visas som gröna eller som röda. Färgvalet kommer även att användas när passen visas i passlistan.

#12137  – Konfigurering krävs


Utökad datuminmatning

Datum går nu även att skriva in datum istället för att använda kalendern. De datumformat som tillåts är yymmdd samt yyyymmdd. Tex om ett pass ska läggas 16 maj 2022 kan du i datumfältet skriva 220516 alternativt 20220516

#12141 – Ingen konfigurering krävs


Förbättring av funktionen ”hantera många”

Funktionen är nu uppdelad på två block, ett med ändringar som rör passet och ett med ändringar om inbokade användare. Funktionen möjliggör bland annat att kunna sätta någon som frånvarande och samtidigt ange anledning till frånvaro, direkt från schemat. 

#12127 – Ingen konfigurering krävs


Sparade notifieringar

Notifieringar från systemet sparas nu i ett notifieringsblock, klockan längst upp till höger, bredvid ”min sida”. Om klockan är ifylld finns det notifieringar i blocket. Om klockan ej är ifylld har du öppnat notifieringsblocket genom att klick på klockan. Om klockan inte finns alls har du inte gjort några förändringar som genererat en notifiering eller tagit bort notifieringarna i blocket. 

#11707– Ingen konfigurering krävs


Smidigare sätt att spara rapporter

Nu kan du spara en rapport som du har förändrat via kortkommandot ”Ctrl + S” alternativt diskett-ikonen överst till höger i redigeringsblocket. 

#12147– Ingen konfigurering krävs


Skicka e-post från rapporter

Funktionen för att skicka e-post till enheter är tillagd på rapportsidan. Observera, funktionen hämtar e-postadressen från egenskapen E-post kontaktperson och inte från de adresser som får notifieringar om ändringar på användare eller bokningar. 

#12120– Konfigurering krävs


Skrollning i sidled på rapporter

Skroll i sidled tillagd i rapporter. Funktionen är användbar då rapporter innehåller många kolumner och alla inte ryms på sidan.

 #12122– Ingen konfigurering krävs


Release Notes