Uppdatering Maj-Juni 2024

Lägga tillgänglighet på flera användare samtidigt

Administratörer som har behörighet att lägga tillgänglighet på användare kan nu lägga tillgänglighet på flera användare samtidigt genom att söka fram och markera flera användare i Sökfältet.

#159 – Ingen konfigurering krävs


Välja hur namn ska visas i schemavyn

Nu är det möjligt att styra hur användarnas namn ska visas i schemat på användarnas schemarad, på pass och under Inbokade.

Möjliga visningsalternativ:
Namn (för- och efternamn)
Namn och användarnamn
Enbart förnamn
Enbart efternamn
Enbart användarnamn

I exemplet nedan visas enbart användarnas användarnamn:

#206 – Konfigurering krävs


Drag and drop i schemat

Bokningsläget har kompletterats med möjligheten att dra ett pass direkt från en person till en annan samt att avboka en person genom att dra passet till raden “Ej fullbokade pass”.
När du drar ett pass från en person till en annan får du upp frågan: “Är du säker på att du vill avboka användare A och boka användare B på pass X”? Vid Ja flyttas passet från användare A till användare B.

#296 – Ingen konfigurering krävs


Visa pass i tillgänglighetsblocket

När “Visa pass” markeras i tillgänglighetsblocket visas som tidigare en prick på datumen för de dagar användaren har pass. Nytt är att även passens tidrapporter visas direkt i listan under kalendern. Symbolerna till vänster om tidrapporten visar tidrapportens status samt bokningstyp om bokningstypen är en annan än Normal, till exempel Frånvarande, Önskar byte eller Reserv.

#595 – Ingen konfigurering krävs


Slutdatum ändras efter startdatum

Om starttiden flyttas bakåt och skillnaden från tidigare starttid är 24 h eller större så flyttas nu även sluttiden med motsvarande skillnad.

Exempel: Om ursprungstiden är 20 maj 2024 09:00-18:00 och startdatum ändras till 19 maj ändras nu automatiskt även slutdatum till 19 maj istället för att stå kvar på 20 maj.

#715 – Ingen konfigurering krävs


Ändra rapporterad tid på flera tidrapporter samtidigt

Nu är det möjligt att ändra rapporterad start- och sluttid på flera tidrapporter samtidigt via Hantera många. Det krävs att man alltid fyller i en närvaro- och frånvarotidstyp att använda vid eventuella avvikelser. Tidstypen kommer endast att sättas om närvaro- eller frånvaroavvikelse finns.

I exemplet nedan var användarens planerade tid 08:00-17:00. Användaren jobbade över en timme varje dag för de valda tidrapporterna och anger därför “Ändrad rapporterad tid” 08:00-18:00 samt tidstyper enligt bilden nedan. Tidstyp “Ordinare arbetstid” kommer då att sättas mellan 08:00-17:00 och Närvarotidstyp “Övertid” mellan 17:00-18:00. Frånvarotidstyp “Övrig obetald” kommer inte att sättas eftersom det inte finns någon frånvaroavvikelse.

#694 – Ingen konfigurering krävs


Tider i schema- och behovsmallar

Hanteringen av tider i schema- och behovsmallar har ändrats. Istället för att ange klockslag för Start- och Sluttid ska Starttid samt passets längd i Timmar och Minuter anges. Systemet räknar automatiskt ut Sluttiden baserat på starttid, passlängd och eventuell rast. I och med denna ändring är det nu möjligt att skapa pass som är längre än 24 tim från behovsmallarna.

#795 – Ingen konfigurering krävs


Startvecka vid utrullning av schemamallar

Vid utrullning av schemamallar går det nu att välja vilken av veckorna i schemamallen som ska vara startvecka. Det underlättar utrullningen när flera arbetsgrupper har samma schema men med förskjuten startvecka.

#776 – Ingen konfigurering krävs


Påminnelse-sms som standard

För de som använder Påminnelse-sms är det nu möjligt att styra vilka enheter som ska ha Påminnelse-sms som standard genom att på enheten ange om checkboxen för påminnelse-sms ska vara förmarkerad eller ej.

#710 – Ingen konfigurering krävs


Filtrering på aktiviteter i rapporter

Vid filtrering på aktiviteter i rapporter går det nu att söka fram alla pass som Innehåller en viss aktivitet eller att Utesluta alla pass som innehåller en viss aktivitet.

#787 – Ingen konfigurering krävs


SMS-statistik i meddelandeloggen

Meddelandeloggen kan nu kompletteras med ett block som visar SMS-statistik. Statistiken visas för valt intervall och kan grupperas per månad, vecka eller dag.

#309 – Konfigurering krävs


Välja hur många överordnade enheter som ska visas

Nu är det möjligt att välja hur många överordnade enheter en enhetsegenskap som visar sökväg ska ta med. I exemplet nedan visar egenskapen “Sökväg” namnet på enheten (Uppdrag 1) + två överordnade enheter.

#737 – Konfigurering krävs


Anställning måste ligga inom avtalets start- och sluttid

Nu går det inte längre att spara anställningar som ligger utanför Avtalets start- och sluttid. Om det finns gamla anställningar som ligger utanför avtalets period kommer dessa att visas med en varningssymbol och vid hovring visas texten ”Anställningen ligger utanför kontraktets period”.

#738 – Ingen konfigurering krävs


Varningssymbol för felaktig anställningskategori

Användare som har framtida pass när de får en ny anställning får nu en varningssymbol i passblocket för de tidrapporter vars anställningskategori behöver kopplas om.

#697 – Ingen konfigurering krävs


Se på ett avtal vilka artiklar som kan genereras

De som har behörighet att se artiklar kan nu inne på Avtal se ett artikelblock som visar kopplade artiklar och artiklar som inte kommer att genereras med information om varför.

#733 – Ingen konfigurering krävs

Release Notes