Uppdatering Mars 2023

Räkna om enskild användares tidbank

Om ditt system använder sig av tidbank så är det från och med denna uppdatering möjligt att räkna om en specifik användares tidbank. Inne på användardetaljen hittas en knapp för detta ändamål i tidbanksblocket .  Funktionen kan vara användbar om man till exempel byter avtal på en användare och inte vill vänta på att tidbanken automatiskt räkas om under natten.

#12673- Ingen konfigurering krävs


Spärr för nyheter på inloggningssidan

Om man försöker att skapa en nyhet på inloggningssidan med inställd roll eller enhet så kommer man att stoppas från att skapa nyheten. Detta görs eftersom nyheten publiceras ”utanför” systemet, innan användare har loggat in. Vilket betyder att det inte går att styra vem som får se nyheten med hjälp av enhet eller roll. Därför spärras nyheten så att man inte av misstag publicerar information som bara skall vara synlig för en begränsad grupp användare.

#12659- Ingen konfigurering krävs


Tidrapportsegenskaper i passblocket

Passblocket inne på användardetaljen kan nu visa tidrapporterade egenskaper. Detta kan underlätta för användare som skall tidrapportera sina pass på så sätt att de får den information de behöver redan i lista och inte behöver öppna tidrapporten innan de kan rapportera tiden. Namnet på egenskaperna visas blir rubrik på kolumnerna.

#12687- Ingen konfigurering krävs


Tillhörighetsbegränsade behovsmallar

Behovsmallar som har en specificerad enhet kommer från och med denna uppdatering bara synas för de användare som har rätt att se den enheten. Lämnar man behovsmallens fält för enhet tomt så kommer alla användare att kunna se den behovsmallen.

#12650- Ingen konfigurering krävs


Ta bort tidrapporter skapad utan pass

Användare som skapar tidrapporter eller frånvarorapporter från passblocket på sin användarsida kommer nu kunna ta bort dessa ifall de skulle bli fel. Detta gäller bara de tidrapporter som man skapat från användarens passblock. För att ta bort tidrapporten klickar man på papperskorgen bredvid symbolen för att redigera tidrapporten.

#12624 – Konfigurering krävs


Release Notes