Uppdatering November 2023

Markering på personer som jobbar just nu

Användare som jobbar just nu har numera en röd portfölj under deras namn i schemavyn samt i passblocket inne på deras profil. “Jobbar just nu” innebär att användaren är inbokad på ett pågående pass där aktuell tid ligger inom passets start- och sluttid. Pågående pass markeras nu även med en röd ram i schemat.

Vid gruppering på Enheter så har även enheter med pågående pass numera en röd portfölj under enhetsnamnet.

#192 – Ingen konfigurering krävs


Vyn Tidrapportering visar både planerad tid och tidrapporterad tid

Listan i vyn Tidrapportering visar nu både planerad tid (passets tid) och Tidrapporterad tid. Kolumnen till vänster visar passets planerade tid medan kolumnen till höger visar den tidrapporterade tiden.

I system som använder Tidtyper visas rapporterade avvikelser på egna rader. Avvikelser på startdelen visas högst upp medan avvikelser på slutdelen visas längst ner.

#157 – Ingen konfigurering krävs


Skicka passförfrågan via schemat

Nu är det möjligt att skicka passförfrågningar via Bokningsläget i schemat. På så vis kan du tydligt se om användarna är inbokade på andra pass i nära anslutning till passet som ska bemannas innan passförfrågan skickas ut.
När du har slagit på bokningsläget och markerat passet som ska bemannas kan du markera användarna du vill skicka en passförfrågan till genom att klicka på deras bild/ikon. Klicka därefter på pappersflygplanet i menyn ovanför schemat för att komma till inställningar för passförfrågan och göra ditt utskick till de valda användarna.

#94 – Ingen konfigurering krävs


Fler möjligheter att anpassa beställarportalen

I beställarportalen kan passegenskaper nu även läggas till i standardflikarna 1. Plats, 2. Tid, 3. Övrigt och 4. Aktiviteter. Som tidigare är det även möjligt att lägga till ytterligare flikar med valfritt innehåll.

#81 – Konfigurering krävs


Tydligare markering av helgdagar och andra högtidsdagar i schemat

Röda helgdagar markeras nu som rödrandiga i schemat medan andra högtidsdagar markeras som gulrandiga. I exemplet nedan visas nyårsdagen och trettondagen som rödrandiga medan trettondagsafton är gulrandig.

#46 – Ingen konfigurering krävs


Klick i sökrutan för Enhet visar alla enheter du har behörighet att skapa pass på

Vid skapande av pass räcker det nu med att klicka i sökrutan för Enhet för att få upp en lista med alla enheter du har rätt att skapa pass på.

#120 – Ingen konfigurering krävs

Release Notes