Uppdatering Oktober 2020

Medelvärde i rapporter

Rapporter visar numera upp medelvärde på kolumner med heltal och flyttal.

#11244 – Ingen konfigurering krävs


Stapeldiagram

Nu kan även heltal och flyttal från en flervalslista staplas i rapporter.

#11245 – Ingen konfigurering krävs


Användare loggas ut vid inaktivitet

Systemet kan ställas in att kräva ny inloggning efter en viss tids inaktivitet.

#11243 – Konfigurering krävs


Förbättrad hjälpsida

Dokumentblocket på hjälpsidan startar nu i öppet läge, vilket tydligt synliggör eventuella dokument.

#11273 – Ingen konfigurering krävs


Nedladdning av loggar

Loggen har uppdaterats med en nedladdningssymbol som möjliggör nedladdning av loggar till CSV-format.

#11154 – Ingen konfigurering krävs


Inaktivera användare

Användare ändras till inaktiva direkt, utan att klick på spara-knappen behövs. Detta är praktiskt om du vill inaktivera användare med ofullständiga obligatoriska uppgifter.

#11251 – Ingen konfigurering krävs


 

Release Notes