Uppdatering Oktober 2021

Filtrera fram tidrapporter med avvikelser

Nu är det möjligt att filtrera på att bara visa tidrapporter med avvikelser, dvs tidrapporter med ändrad start- eller sluttid.

Filtrering på tidrapporter med avvikelser

#11838- Ingen konfigurering krävs


OB-regler utifrån passets start- och sluttid

OB-regler kan nu skrivas utifrån passets start- och sluttid. En OB-regel kan därmed börja gälla exempelvis 8 timmar efter passtart.

OB-regler

#11845 – Konfigurering krävs


Bokningsfilter och tidbank

Bokningsfiltret kan ta hänsyn till tidbanken och tittar nu på den för passet aktuella tidbanken. Användare som är nära eller som nått sin maxgräns kan rödmarkeras i bokningsläget.

Bokningsfilter och Tidbank

#11734 – Konfigurering krävs


Förbättrad anställningshantering

Anställningsbegreppet har förbättrats och en användares anställning/anställningar kan nu läggas in i ett specifikt block för anställningar. Tidbanken och LAS tar hänsyn till anställningarnas värden så som start- och slutdatum, anställningsgrad och anställningsform. Det är möjligt att importera anställningar från externt system, exempelvis Heroma och matcha rätt anställning mot rätt arbetsplats.

#11835 – Konfigurering krävs


Rollstyra specialbyggda rapporter

Det går nu att styra vilka roller som ska få ladda ner specialbyggda rapporter.

#11834 – Konfigurering krävs

Release Notes