Uppdatering Oktober 2023

Nytt utseende för passflikar på översikten, Markera pass och Bokningsläge

Flikarna i passblocket på översikten har fått nytt utseende. Om man endast har tillgång till en av flikarna, till exempel “Lediga pass”, kommer “Lediga pass” som tidigare istället stå som rubrik för blocket.

I schemavyn har funktionerna “Markera pass” och “Bokningsläge” fått samma utseende som flikarna i passblocket på översikten. Funktionen är aktiverad när knappen är blå.

#122 – Ingen konfigurering krävs


Flera avtal på en användare

För de system som använder Avtal är det nu möjligt att lägga till flera avtal på en användare. Lägg till och växla mellan avtal i rullisten ”Avtal” högst upp i Avtalsblocket. Avtal kan bland annat hantera vad som ska gälla gällande Tidbank, Löner, Priser, OB- och arbetstidsregler. Möjligheten att kunna lägga till flera avtal på en användare underlättar hanteringen att förbereda för när en användare byter avtal vid ett visst kommande datum.

#42 – Ingen konfigurering krävs


Filtrera fram alla som saknar aktiv anställning

Användarblocket i Filtreringen har fått en ny filtreringsgrupp – Anställningar. Här kan du enkelt söka fram alla användare som saknar aktiv anställning eller alla som har en aktiv anställning. Sökningen kan göras i vyerna ”Användare”, ”Tillgänglighet”, ”Schema” och ”Rapporter”.

Med aktiv anställning menas alla användare som i deras Avtal, i blocket Anställningar, har minst en anställning där:
– Dagens datum ingår i anställningsperioden om sökningen görs i vyn Användare
– Minst ett av datumen i sökintervallet
ingår i anställningsperioden om sökningen görs i vyerna ”Tillgänglighet”, ”Schema” och ”Rapporter”.

#74 – Ingen konfigurering krävs


Möjligt att styra vilka roller som får se enhetens överordnade enheter

Enhetens överordnade enheter syns som standard för alla men nu är det möjligt att styra vilka roller som får se dem, och därmed kunna dölja enheternas överordnade enheter för en specifik roll. Det gäller på alla ställen där överordnade enheter syns: Inne på Pass, Tillhörigheter, Enhetslistan och vid sökning på enheter.

Sökning på enhet där överordnade enheter syns:

Sökning på enheter där överordnade enheter inte syns:

#92 – Konfigurering krävs


Frånvarorapport får automatiskt status Tidrapporterad

När man sätter någon som frånvarande får frånvarorapporten numera automatiskt status Tidrapporterad, oavsett om frånvaron läggs i framtiden eller i dåtid. Tidigare fick frånvarorapporten endast status Tidrapporterad om man la en frånvaro i dåtid.

#4 – Ingen konfigurering krävs


Filnamnen i rapportarkivet kan inkludera datum och klockslag för skapande

De som använder Rapportarkivet har nu möjlighet att få med datum och klockslag för skapande i filnamnet. Skapandetiden skrivs ut sist i filnamnet med formatet ÅÅÅÅMMDD HHMMSS.

#15 – Konfigurering krävs


Avtalsnamn i rapporter

Enhetsegenskaper kan nu visa upp avtalsnamnet på avtalet som enheten är kopplad till, och därmed kan man i rapporter visa vilket avtal varje enhet är kopplad till.

#93 – Konfigurering krävs


Spärr vid tidrapportering av pass längre än X antal timmar

I system där medarbetarna kan skapa tidrapporter utan ett schemalagt pass är det nu möjligt att sätta en maxgräns på hur långa sådana tidrapporter får vara. Standardinställningen är 24 timmar.

#113 – Konfigurering krävs för annan maxgräns än 24 h

Release Notes