Uppdatering September 2020

Ändra tid på många pass samtidigt

Nu är det möjligt att ändra start- och sluttid på många pass samtidigt, via Hantera många.

#11200 – Ingen konfigurering krävs


Ändra kompetenskrav på många pass samtidigt

Även kompetenskrav kan numera ändras för många pass samtidigt, via Hantera många.

#11191 – Konfigurering krävs


Kopiera pass via schemavyn

Pass kan nu kopieras direkt via schemavyn. När ett eller flera pass markeras tänds funktionsmenyn och funktionen “Kopiera pass”.

#11117 – Ingen konfigurering krävs


Kopiera pass med tidsförskjutning

Kopieringen av pass blir mer flexibel. Pass kan nu kopieras med 1-6 dagars tidsförskjutning.

#11203 – Ingen konfigurering krävs


Skicka SMS-förfrågan och notifierings-SMS via schemavyn

Nu är det möjligt att skicka SMS-förfrågningar och notifierings-SMS direkt via schemavyn. När ett eller flera pass markeras tänds funktionsmenyn med funktionerna “Skicka SMS” och “Skicka SMS-förfrågan”.

#11118 – Ingen konfigurering krävs


Notifieringsval vid direktbokning

Notifieringsval har flyttat in även vid direktinbokning. Klicka ur eller i checkboxen framför symbolerna för e-postnotifiering och sms-notifiering, för att aktivera/avvaktivera bokningsnotifieringarna.

#11111 – Ingen konfigurering krävs


Förbättrad användarfiltrering

Användarfiltreringen har förbättrats, och kan nu filtrera fram flera användare samtidigt. Användarna kan därefter snabbt klickas ur eller in i filtreringen genom checkboxarna framför deras namn.

Det är även möjligt att filtrera på en del av ett namn, t.ex. ”sand”, genom att skriva in sand och klicka på Enter eller …sand…, istället för att markera specifika användare. Då filtreras alla användare med ”sand” i namnet fram.

#11202 – Ingen konfigurering krävs


Filtrering på veckodagar

Nu är det möjligt att filtrera fram pass på specifika veckodagar.

#11204 – Ingen konfigurering krävs


Klick på bild i schemat

Klick på en Bild i schemat, markerar numera raden istället för att gå till användaren/enheten. Tvärtom går klick på Namn nu till användaren/enheten istället för att markera raden. Ändringen är införd för att alla listor ska fungera på samma sätt, då övriga listor sedan tidigare markerar raden vid klick på bild.

#11114 – Ingen konfigurering krävs


Standardkoppling av roll och enhet

Det är nu möjligt att slå på standardkoppling av roll och enhet. Dvs, när en ny användare skapas tilldelas denne automatiskt en viss roll och enhet.

#11210 – Konfigurering krävs


Pratbubblan på bokningsbara personer

Pratbubblan på bokningsbara personer, som visar om personen fått en SMS-förfrågan, har flyttats från höger sida till vänster.

#11119 – Ingen konfigurering krävs


Inbokade personer sorteras efter bokningsdatum

På pass med flera platser, sorteras nu inbokade personer i den ordning inbokning har skett. Personen som bokades in först, ligger överst på listan.

#11237 – Ingen konfigurering krävs


 

Release Notes