Uppdatering September 2021

Skicka meddelande via användarens profil

Nu är det möjligt att skicka e-post och sms till en användare direkt via användarens profil. Symbolerna för e-post och sms är synliga om användaren har e-postadress och mobilnummer inlagt i sin profil.

#11744 – Konfigurering krävs


Skicka meddelande till ägare av pass

De som använder ägarfunktionen kan nu skicka e-post och sms till ägaren av ett pass, direkt via passet. Symbolerna för e-post och sms är synliga om ägaren av passet har e-postadress och mobilnummer inlagt i sin profil.

#11791 – Konfigurering krävs


Notifieringar till huvudenhet och användare

I Administrationsblocket på varje användare kan huvudenhet läggas till. Både huvudenheten och användaren kan numera notifieras gällande användaren. Exempelvis kan systemet skicka en notifiering till huvudenheten och/eller användaren när användarens anställningsavtal är på väg att löpa ut eller när en viss användaregenskap ändrats.

#11338 – Konfigurering krävs


Notifiering till enhet vid bokningsförändringar

Notifieringar till enheten kan nu skickas för alla typer av egenskaper på passet, till exempel vid ändring av passrubrik eller passtid.

#11681 – Konfigurering krävs


Filtrera fram användare som inte lagt tillgänglighet

Användare som inte angett sin tillgänglighet i valt intervall kan nu filtreras fram. Filtreringen visar användare som varken markerat sig som tillgänglig eller otillgänglig. Filtreringen gör det enkelt att se och skicka ut påminnelser enbart till de användare som ej markerat sin tillgänglighet.

#11728 – Ingen konfigurering krävs


Antal bokade timmar visas på enheten

Antal bokade timmar visas nu även inne på respektive enhet, i enhetens passblock.

#11784 – Ingen konfigurering krävs


Möjlighet att styra schemavyns startgruppering efter roll

Nu finns det möjlighet att styra schemavyns startgruppering efter roll. En viss roll kan starta i att se schemat grupperat på enheter medan andra roller startar i att se schemat grupperat på användare.

#11814 – Konfigurering krävs


Räkna ut avstånd till uppdrag

Genom att på användaren ange användarens hemadress, och på passet eller enheten ange adressen där passet ska utföras, kan systemet räkna ut användarens avstånd till passet. Funktionen är användbar om man till exempel vill ta hänsyn till avstånd vid val av vem man ska boka in, eller se eventuell reseersättning.

#11792 – Konfigurering krävs


Arbetstidskontrollen kan ta hänsyn till jour

Arbetstidskontrollen kan nu ta hänsyn till jour. Om jouren betraktas som vila och är över kravet för antal timmar som krävs för dygnsvila i avtalet, accepteras passet utan att varna för brott mot ATL.

#11818 – Konfigurering krävs


Avtalshantering

Funktionen för avtalshantering har förbättrats. Tidbank, LAS och Anställningar samlas nu i användarblocket Avtal. Ett företag kan ha anställda med olika avtal och därmed olika inställningar för Arbetstidskontroll, tidbank och LAS-hantering. Nytt är också att veckobrytpunkt och dygnsbrytpunkt kan sättas på individnivå.

#11723, #11770 – Konfigurering krävs

Release Notes