Uppdatering September 2023

Nytt processflöde för nya beställningar

Kundportalen har uppdaterats med möjligheten att ändra till ett nytt processflöde för nya beställningar. Skapandet av en ny beställning har delats upp i olika processteg med tydlig struktur och fler beskrivande texter. Det gör det lättare för nya kunder/beställare att lägga beställningar i systemet.

#12948 – Konfigurering krävs


Förbättrad översikt för beställare

Översikten för kunder/beställare kan nu visa listor med ”Dina beställningar” och ”Alla beställningar”. ”Dina beställningar” visar alla beställningar där du står som beställare/ägare. ”Alla beställningar” visar alla beställningar som har lagts på enheter du har behörighet till. I båda dessa listor visas både obokade och bokade beställningar.

#12950 – Konfigurering krävs


Tillgänglighetskommentar visas i listan över bokningsbara

Blocket Bokningsbara har kompletterats med en kolumn för Tillgänglighet. Kalendersymbolen med en checkbox visar att medarbetaren har lagt sig tillgänglig under passets tider och till höger om den visas eventuell kommentar. Håll muspekaren över texten för att se hela kommentaren. Du kan även gå in på aktuell tillgänglighet genom att klicka på symbolen eller kommentaren.

#12709 – Ingen konfigurering krävs


Dubbelbokningsspärr

Det är nu möjligt att välja om dubbelbokningsspärren ska inkludera frånvaropass. En medarbetare som är markerad som frånvarande på ett pass samma tid som det pass du tittar på, kommer att markeras som bokad, dvs rödmarkerad och sakna plustecken.

#12752 – Konfigurering krävs

Release Notes