Smartare schemabokning med passläpp

Vi pratar ofta om att involvera medarbetaren för ökad delaktighet och för att effektivisera administratörens arbete. Grunden i det handlar om att lägga upp lediga pass i systemet som medarbetarna själva kan boka in sig på. För att publicera eller distribuera ut de lediga passen används funktionen passläpp som ingår i vårt baspaket. Här berättar vi mer om hur funktionen kan användas för din verksamhet.

Varför ska man involvera personalen i schemabokningen?

Det är mycket effektivare och minskar om- och avbokningar avsevärt jämfört med ett schema som läggs utan att ta hänsyn till medarbetarnas önskemål. Delaktighet ger även både nöjdare och mer engagerade medarbetare.

Hur prioriteras distributionen vid ett passläpp?

Varje kund bestämmer sitt eget upplägg för distribution av pass. Vissa släpper lediga pass löpande och låter användarna själva upptäcka detta när de loggar in i systemet. Andra har schemalagda dagar och tider för passläpp. Då släpper de oftast många pass för en viss period samtidigt, och sedan skickar de ut ett meddelande till medarbetarna om att det finns lediga pass att boka in sig på.

Hur gör man om inte alla pass bokas upp?

När medarbetaren loggar in i systemet visas lediga pass på översikten och högst upp i det egna schemat. Om det finns lediga pass kvar när det närmar sig startdatum, är det vanligt att man skickar ut en sms-förfrågan för dessa pass.

Finns det särskilda bokningsregler?

Varje kund kan själv välja vilka regler som ska gälla. Exempel på regler kan vara att man bara får boka in sig själv senast x timmar innan passtart, att endast medarbetare med en viss roll har rätt att boka in sig på lediga pass eller att det bara är möjligt att boka in sig själv på vissa enheter/avdelningar/uppdrag.

Vill du veta mer om hur SwedeTime kan användas för din verksamhet? Boka din demo här!

 

För mer information, kontakta:

Frida Lundberg
+46 730 73 88 85
frida.lundberg@swedetime.com

Relaterade nyheter