Har ditt schemasystem vad som krävs när arbetstidslagen ändras?

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila inom kommuner och regioner i kraft. Reglerna handlar om att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Detta ställer nya krav på dagens schemaplaneringssystem.

Vissa schemasystem är inte anpassade för att kunna göra de justeringar som de nya reglerna kräver. Det kan resultera i ökade kostnader för verksamheten, både gällande uppdatering av IT-system och att det behöver rekryteras fler medarbetare. 

För de anställda innebär de nya reglerna ett förstärkt skydd för vila och återhämtning, samtidigt som det kan skapa svårigheter för vissa medarbetare att balansera arbete och privatliv. Men det finns undantag, i särskilda fall kan dispens ges för 24-timmars arbetspass. Detta kan dock endast bli aktuellt för verksamheter som har uppdrag att skydda liv, hälsa och säkerhet.  

I grunden anser både medarbetare och chefer att ett förstärkt skydd för vila och återhämtning är nödvändigt. Målet är att hitta en balans mellan flexibilitet och att skydda personalens välbefinnande. 

Hur hanterar du undantag?

Ett smart schemaplaneringssystem är kopplat till lagar, avtal och interna regler. En utmaning är undantag som ofta kommer med lagändringar. Tillåter till exempel ditt nuvarande system administratörer att avaktivera 11-timmarsregeln? Och hur kan du säkerställa att möjligheten inte missbrukas?

Delta i diskussionen och var med och påverka

Vill du delta i diskussionen om hur vi kan anpassa oss till dessa förändringar och skapa en arbetsmiljö som gynnar både anställda och arbetsgivare på lång sikt?

Låt oss tillsammans utforska detta viktiga ämne. Välkommen att anmäla intresse för vår användarträff som äger rum i Uppsala den 22 november. Träffen är öppen för dig som arbetar med schema och bemanningsplanering inom kommuner.

Relaterade nyheter