Tiden för handpåläggning är förbi

De flesta löneadministratörer har nog upplevt frustrationen när tidrapporten inte är komplett. Att maila och ringa runt för att komplettera medarbetarnas tidrapporter kan vara en riktig tidstjuv. Den enskilda individen ser kanske inte problemet – “det är ju bara ett samtal bort”. Men i takt med att verksamheten växer så handlar det inte längre om ett par samtal. Känner du igen dig?

Handen på hjärtat, skriver du fortfarande in arbetade timmar och frånvaro manuellt i lönesystemet?

Hur ofta händer det att tidrapporten du fått in är inte komplett, att du måste dubbelkolla uppgifterna eller att du flyttar data från ett papper eller verktyg till ett lönesystem? Det är exempel på dubbelarbete som ofta förekommer inom löneadministration, och om du känner igen dig, har du nog insett att det är ett tidskrävande arbete där risken att skriva in fel värden eller stava fel alltid finns. Många har kommit en bit på vägen med filöverföring, men vi anser att tiden för handpåläggning är förbi.

 

Automatisk integration
Med automatisk integration via API sker automatisk överföring av information mellan tidrapporteringssystem/schemasystem och lönesystem. SwedeTime kan integreras med de flesta lönesystemen på marknaden. Du väljer själv vad, och hur ofta din data ska föras över, och systemet markerar tydligt vilka tidrapporter som är överförda. Här hittar du mer information om våra sätt att integrera

 

För mer information, kontakta:

Frida Lundberg
+46 730 73 88 85
frida.lundberg@swedetime.com

 

Står du i valet av system? Missa då inte vår tidigare artikel om vikten av ett öppet API

Relaterade nyheter