trend 2023

Trendspaning 2023: Teknik och människa i samspel

Under pandemin accelererade digitaliseringen och många företag fick påskynda sina interna processer medan andra fick kasta sig in i teknikens värld. Vissa gick från att undvika tekniska verktyg till att förstå möjligheterna och till slut omfamna den. Välkommen till 2023! I årets trendspaning pratar vi om samspelet mellan teknik och människa.

I många fall har motståndet till ny teknik handlat om gamla erfarenheter, från en tid då verktyg sällan var kompatibla med varandra och systeminstallationer var kostsamma och omfattande. Under pandemin accelererade utvecklingen bland både företag och individer, många tvingades in i nya systemstöd för att klara av de bemanningsutmaningar som uppstod. Detta har lett till att fler från en äldre generation har accepterat den tekniska utvecklingen och kan se möjligheterna. Vi har också en ny generation på arbetsmarknaden som växt upp med digitala verktyg i sin vardag.

Inför 2023 ser vi en förändrad företagskultur som skapar nya förutsättningar för företag att anamma ny teknik och på så sätt skapa nya möjligheter.

 

Tre insikter att ta med in i 2023

Medarbetarnas prioriteringar

  • Vi möter en ny generation på arbetsmarknaden som värderar hälsa, fritid och mobilitet. Generation Y sägs vara den första generationen som på riktigt implementerar begreppet ”work-life balance” som handlar om att skapa en balans mellan arbetsliv och fritid.
    Möt den nya generationens positiva inställning genom att främja ny teknik som kan frigöra tid.

Ta tillvara på data

  • Företag och verksamheter har redan sett över sina verksamhetsmodeller för att vara mer robusta för framtidens förändringar. Tidskrävande processer har automatiserats och flöden optimerats med hjälp av digitala verktyg. Ett bra systemstöd bör även kunna hantera information för att förutse toppar och dalar.
    Utnyttja era systemstöds fulla kapacitet och analysera den data ni har.

Hållbart ledarskap

  • Begreppet hållbarhet kan kännas urvattnat, men nu börjar vi se resultaten från ett hållbart ledarskap. Begreppet innefattar inte bara miljöpåverkan, utan berör även oss människor och hur chefer kan skapa rätt förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv för sina medarbete.
    Säkerställ möjligheterna för pauser och raster under arbetsdagen, och se till att arbetstiderna är planerade så att det finns tid för återhämtning mellan passen.

Relaterade nyheter