Flaskhals

Vilka flaskhalsar kämpar du med?

Många chefer, administratörer och samordnare upplever en stress när det kommer till bemanningsplanering. Detta leder till kortsiktiga lösningar när något oplanerat sker. Ingen har tid att följa upp för att identifiera orsaken. Känner du att du ofta måste släcka bränder?

Ett nytt år brukar vara en bra period för att ta tag i utmaningar som legat, men det kan vara svårt att veta vart man ska börja. Här ger vi dig tre steg för att identifiera och eliminera flaskhalsar utifrån ett strategiskt perspektiv.

1. Identifiera flaskhalsarna

Det första du behöver ta reda på är vilka behov som finns och vad som orsakar flaskhalsen. Ta ett strategiskt perspektiv och tänk minst ett år framåt. Vilka pass är det som är svåra att bemanna och varför? Ligger de under obekväma arbetstider? Kräver de en viss kompetens? Ser du att det finns brister i kompetensen behöver du även göra en plan för rekrytering eller för att utbilda befintlig personal. 

2. Frigör tid genom automatisering

2022 är automatiseringens år. Det uppskattas att 70% av alla pass är standardpass, pass som är enkla och icke kritiska att bemanna. Frigör tid genom att välja ett system som kan bemanna dessa pass automatiskt. SwedeTime har en bokningsrobot, SweBot som hjälper dig med att boka in rätt person på rätt plats, både på strategisk nivå och för den aktiva “dag för dag”-planeringen. På så vis kan du som administratör koncentrera dig på de mer krävande passen.

3. Optimera bemanningen med hjälp av beslutsstöd

Med tydliga riktlinjer kan du snabbare ta bra beslut och undvika missnöje och konflikter hos personalen. Med ett poängsystem kan medarbetarna rangordnas efter bestämda regler, så att den medarbetare som är bäst lämpad för passet visas överst i listan över bokningsbara medarbetare. Det här skapar en tydlighet och förståelse för bemanningen. SwedeTime håller även koll på avtal, behörigheter, kompetenser och önskemål så du kan känna dig helt trygg i varje bemanningsbeslut. 

Vill du få en överblick på helheten och stöd för att identifiera arbetstoppar och flaskhalsar?

Kontakta:

Frida Lundberg
+46 730 73 88 85
frida.lundberg@swedetime.com

logotyp swedetime

Relaterade nyheter